Overordnet ansvarlige

Teknisk vedlikehold, nyutvikling, stilsett mm. ivaretas av

Alle løpende forespørsler om tekniske feil på nettsidene sendes til itvakt@hiof.no. De blir deretter fordelt og besvart.

Innhold og informasjon

Høgskolen følgende ressurser til innholdsproduksjon og vedlikehold av informasjon på aktuelle nettsider. Det er enhetene selv som har ansvar for oppdaterte nettsider.

Andre enheter i Fellestjenesten

Avdelinger og akademi

Andre enheter tilknyttet Høgskolen i Østfold sine nettsider

Studentsamskipnaden i Østfold driftes og vedlikeholdes utenfor HIØ sin kontroll.