Sentrale dokumenter studiested Fredrikstad

Felles
Sentrale dokumenter, Høgskolen i Østfold
Plankalender høst 2017
LAMU Lokalt arbeidsmiljøutvalg
Kantineutvalg
Akademi for scenekunst Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for ingeniørfag
Strategisk plan 2015-2020 Årsplan 2017 Strategisk plan 2013-2016
Avviksskjema (Skjema for avviksmelding,
jfr. kvalitetsprosedyre nr. 4)
 
  Retningslinjer for fordeling av eksterne praksisplasser ved HS  
Rekrutterings- og kompetanseutviklingsplan