Kvalitetssystem for HiØ

Kvalitetssystemet skal sikre kontinuerlig utvikling av alle prosesser som har betydning for studiekvaliteten ved HiØ, fange opp avvik fra HiØs kvalitetskrav og sørge for at forbedringstiltak settes i verk.

Systemet er bygd opp etter kvalitetssirkelens fire deler:

1. Mål, overordnede strukturer og dokumenter

2. Beste Praksis: Prosessbeskrivelser

3. Resultatmåling, evaluering og internrevisjon

4. Forbedring

Se også nyttige linker i boksene til høyre og ressurssidene nedenfor.

Ressurssider (maler, prosedyrer, flytskjemaer m.m.)
Evaluering og evalueringsmetoder
Plan-, budsjett- og rapportarbeid 
Utdanning Økonomi 
Forskning og utvikling  Personal
Saksbehandling (fusk, klage m.m)  Bibliotek
Internasjonalisering Arkiv