Enkeltemne

Avgift

Til enhver tid gjeldende semesteravgift

Søknadsfrister

Søknad om enkeltemneopptak behandles fra 1. juni for høstsemesteret og fra 1. oktober for vårsemesteret. Det er løpende opptak så lenge det er ledig kapasitet på emnet. Opptak til førsteårsemner foretas normalt etter hovedopptaket i Samordna opptak, dvs. fra ca. 20. juli. Opptaket til enkeltemner avsluttes ca. en uke før semesterstart. Unntak fra dette kan gjøres ved ledig kapasitet og hvis det er faglig forsvarlig, men ikke etter 15. september (høst)/15. januar (vår).

Søknad må foreligge skriftlig og på eget skjema:

Søknadsskjema