Godkjente kalkulatorer for økonomistudenter

For studenter som starter på studieprogrammene høsten 2016 og senere:

Studenter som følger studieprogrammene Bachelorstudium i økonomi og administrasjon, Bachelorstudium i regnskap og revisjon og Bedriftsøkonomi årsstudium får bruke kalkulator under eksamen i flere av emnene. Følgende kalkulatorer er godkjente som tillatt hjelpemiddel under eksamen:

Se bilde av dem her

Picture of approved calculators