Styrer, råd og utvalg

Alle innkallinger og protokoller publisert etter 1. 1. 2017 for styrer, råd og utvalg finner du nå på den nye utvalgssiden vår. http://utvalg.hiof.no

På lenkene under finner inkallinger og protokoller fra før 2017.

Interne utvalg