Ny strategisk plan

I perioden januar til juni 2018 gjennomføres det en strategiprosess ved Høgskolen i Østfold som skal munne ut i en ny strategisk plan med tidshorisont 2019 - 2022. Her finner du relevante informasjon om strategiprosessen.