Fagmiljø: Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis

Masterstudiet i psykososialt arbeid er primært rettet mot ansatte i helse- og sosialsektoren og gjennomføres på deltid over 4 år.

Ansvarlig avdeling: Avdeling for helse og velferd
Overordnet ansvarlig: studieleder Nita Ørmen
Fagansvarlig: programansvarlig Heidi Aarum Hansen

Stillingsressurser 2017/2018:

Hovedstillinger

Person: Tittel: Emne
Foss, Espen Marius Førsteamanuensis Tjenester, samhandling og tjenesteutvikling (emne 4) Hovedansvarlig for masterseminarer (emne 6,7 og 8)
Hansen, Heidi Aarum Førsteamanuensis Innføring i kunnskapsgrunnlaget for psykososialt arbeid innen helse og sosialsektoren (Emne 1), Yrkesrettet fordypning i psykososialt arbeid med barn og unge (fordypning emne 3)Vitenskapsteori og metode (emne 5), Masterseminarer (emne 6,7 og 8)
Kristoffersen, Nina M.J. Førsteamanuensis 50% stilling – underviser og veileder på samtlige emner
Lile, Hadi Strømmen Førsteamanuensis Mangfold i yrkesfaglig praksis (emne 2) Yrkesrettet fordypning i psykososialt arbeid med psykisk helse (fordypning emne 3). Masterseminarer (emne 6,7 og 8)
Svalastog, Anna Lydia Professor Yrkesrettet fordypning i psykososialt arbeid med rus (fordypning emne 3). Masterseminarer (emne 6,7 og 8)

Timelærere / gjesteforelesere / eksterne:

Person / Bedrift Tittel Emne
Eva Marie Toreld Høgskolelektor
Sigurd Roger Nilsen Førstelektor