Fra Fronter til Canvas - Hva bør DU gjøre?

Fra og med høsten 2018 benyttes Canvas som læringsplattform (LMS) ved Høgskolen i Østfold .
Fronter stenges ved utgangen av august og vil da ikke lenger være tilgjengelig.