Hvordan skrive oppgave

Disse sidene er en ”verktøykasse” for deg som skal skrive en akademisk oppgave. (English)

Komme i gang

Planlegging av en oppgave.
Bachelor-, Semesteroppgaver, Fagrapporter, med mer.

Skrivingen

Anbefalt oppsett for en skriftlig oppgave


Disse sidene er en anbefaling til studenter og lærere ved alle avdelinger på Høgskolen i Østfold. Utarbeidet av en gruppe nedsatt av Utvalg for Utdanningskvalitet (tidligere Studiekvalitetsutvalget), samt Bibliotekets webgruppe.

Kommentarer, feil og mangler kan rettes til bibliotekets webgruppe.