Harald Holone

Harald Holone

Avdeling for informasjonsteknologi

Dekan cellMobil: +47 911 93 486 phoneTlf. arbeid: 69608281 locationKontornr.: D1-040 contacts
Arbeidsområde:

Jeg er dekan ved Avdeling for informasjonsteknologi. Min faglige bakgrunn er interaksjonsdesign og mobile anvendelser, spesielt med anvendelse av metoder for deltakende design.  Jeg har vært, og er, involvert i forskningsprosjekter blant annet innenfor helse, energi og IKT i skolen.

Utdanning:

Grad:

Doktorgrad / Ph.D.
  • Doktorgrad:

    2011: PhD ved Universitetet i Oslo.  Avhandlingens tittel: "Transient Cooperation in Mobile Information Systems: Accessibility mapping by sharing traces of activity"

  • Hovedfag/Master:

    2003: Master of Science ved Høgskolen i Østfold.  Avhandlingens tittel: "Robotsyn i en virtuell verden: praktisk bruk av RAM-baserte nevrale nettverk i et simulert miljø"

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Informasjonsteknologi og informatikk: (Gir ekspertkommentarer)

Forskningsprogram/-prosjekter:

Deltok i perioden 2011-2015 i prosjektet RHYME (http://www.rhyme.no/), finansiert av Norges Forskningsråd.

Cristin (Current Research Information System in Norway):

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/6/wa/fres?bs=50&fornavn=harald&la=en&action=sok&etternavn=holone&sort=ar

Verv:

Styreverv:


  • President i  IRIS (Information systems research seminar in Scandinavia)

Råd og utvalg:


  • Kontaktperson for helseteknologi ved avdeling for informasjonsteknologi