Timeplaner - Avdeling for helse- og velferd

I oversikten under kan du finne din timeplan 

Dersom du ikke finner ditt studium i oversikten under eller du ønsker å gjøre et eget søk kan du gå til TimeEdit ved å klikke her.

Barnevern:

1.klasse
2.klasse
3.klasse

Sykepleie 1.år:

Klasse A
Klasse B
Klasse C
Klasse D

Sykepleie 2.år:

Klasse A
Klasse B
Klasse C
Klasse D

Sykepleie 3.år:

Klasse A
Klasse B
Klasse C
Klasse D

Sosialt arbeid:

1.år
2.år

3.år

Arbeids- og velferdsfag:

1.år
2.år
3.år

Vernepleie heltid:

1.år
2.år
3.år

Vernepleie deltid:

2.år

Masterstudier

Master i avansert sykepleie
Samordning av helse- og velferdstjenester
Psykososialt arbeid- helse- og sosialfaglig yrkespraksis

Andre studieprogram:

Akuttsykepleie
Anestesisykepleie
Intensivsykepleie
Operasjonssykepleie
Vold i nære relasjoner

Alle timeplaner er også tilgjengelige i Fronter. Studenter får tilgang til emnerom i Fronter når de har godkjent utdanningsplanen i Studweb.


Følgende lenke viser romreservasjoner for de neste 24 timer. Den oppdateres hvert 5. minutt dersom du lar siden stå åpen: