Praksisinformasjon HV

Du har nå kommet til hjemmesiden til team praksisstudier ved studiested Fredrikstad.

På denne siden finner du fellesinformasjon vedrørende praksis ved Avdeling for helse og velferd. Har du spørsmål knyttet til praksis så send oss en email på følgende adresse:
praksis-fred@hiof.no
Praksiskontoret finner du i 2.etasje i M-bygget, kontor M211.
Team praksisstudier består av:

Retningslinjer for fordeling av eksterne praksisplasser avd. HS og bio (Oppdatert 11.06.2015)
Studenter i praksis og legemiddelhåndtering - Retningslinjer
Informasjon til praksisfeltet vedrørende skikkethetsvurdering 
Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning
Skjema for tvilsmelding ved Særskilt skikkethetsvurdering
Skikkethetsvurdering
Skikkethetsbestemmelse (engelsk versjon)
Plikt til å opplyse om deltakelse i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Taushetsplikterklæring
Taushetsplikterklæring (engelsk versjon)
Taushets- og smittevernerklæring Sykehuset Østfold

Praksisdokumenter for de ulike studieretningene:

Bachelor i Barnevern
Bachelor i Sosialt arbeid
Bachelor i Vernepleie
Bachelor i Sykepleie

Årshjul for praksisstudier ved studiested Fredrikstad 2017/2018

Relevante saker:

Nytt praksisteam er i gang!