Ledelsen ved Avdeling for helse og velferd

Dekan: Høgskolelektor Terje Grøndahl

Studieleder ved studieretning Velferd: Høgskolelektor Nita Ørmen

Studieleder ved studieretning Helse: Førsteamanuensis Randi Sommerfelt

Prodekan utdanning (stedfortreder for Dekan): Førstelektor Kirsti Lauvli Andersen

Prodekan forskning: Professor Stefan Sütterlin

Oversikten over programansvarlige for Helse finner du her.