FOU-utvalget ved Avdeling for helse og velferd

Kontaktperson: FoU-leder Stefan Sütterlin (prodekan)
Epost: stefan.sutterlin@hiof.no


Link til lokalt FoU-utvalg
Link til sentral FOU-side for Høgskolen i Østfold


Innkallinger og referater for lokalt FoU-utvalg finner du ved å klikke her.
(Du må være innlogget for å få tilgang)


Aktive FOU-prosjekter ved avdelingen

Oversikt prosjekter 2016

Avdelingens FoU-grupper (Research groups)

Forum for helsetjenesteforskning
Samordning av helse- og velferdstjenester
Psykososialt arbeid i helse- og sosialfaglig praksis
Helsesvikt, epidemologi, kronisk sykdom og symptomforskning (HEKS)
Forskergruppen for sosialfag
Forskningsgruppe for miljøtiltak og høgskolepedagogikk

Søknader

FOU-kriterier og søknadsskjema
Søknadsskjema for forskningsreiser
Søknadsskjema samarbeidsmidler 2018
Budsjettskjema samarbeidsmidler 2018
Kilder til ekstern FOU-finansiering


Tildelte samarbeidsmidler

Samarbeidsmidler 2017-2018
Samarbeidsmidler  2016-2017
Samarbeidsmidller 2015-2016
Samarbeidsmidler  2014-2015

Informasjon

Retningslinjer for forskergrupper
Rammeavtale for oversettelse og språkvask av tekster fra norsk til engelsk
Institusjonelle satsninsområder

Publikasjoner (HS)

CRIstin
Brage

Nettverk for kvinnelige forskere

KvinnForsk

Blogg

FoU-blogg

Nyttige lenker

Søknad til REK
Biblioteket, HiØ
BIBSYS
Forskning.no
Kunnskapsdepartementet - forskning
Forskningsrådet
Forskerkursportal i samfunnsfag
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)
Open Access
Praktisk for forskere
ØFAS