Retningslinjer og skjema

 Klikk på ønsket dokument for lese det:

Retningslinjer                   Skjemaer for utfylling
IT-reglement   Egenerklæring
IT-ressurser   Taushetserklæring - ansatt
Åpne dokumentformater ved HiØ   Taushetserklæring - ekstern
Sikkerhet   Søknad egen informasjonstjener
Sikkerhet mobile enheter   Utlån av utstyr
Retningslinjer for bruk av epost   Endring info ansatt
Tilknytning av eget utstyr   Endring info student
Drift egen informasjonstjener   Adgang Tak
Innhold websider   Domenenavn
Utlån av utstyr   Declaration of Confidentiality
Gjester og bruk av trådløst nett   Reaksjoner
Prinsipper Materiellavgift  
Nøkkelkort    
Ansvar Klientmaskiner    
Vedlikehold av sentrale distribusjonlister ved HiØ    
Outlook-kalender for sentralbordbetjening