Kontakt

IT-vakt

E-post: itvakt@hiof.no

Fredrikstad:
Tlf.:69 60 88 50

Halden:
Tlf.:69 60 80 50

Oversikt over IT-vakttjenesten

Post- og besøksadresser

E-post til IT-drift: it-drift@hiof.no

Sted Fredrikstad Halden
Postadresse Høgskolen i Østfold
IT-drift

Remmen
1757 Halden
Høgskolen i Østfold
IT-drift

Remmen
1757 Halden
Besøksadresse Kobberslagerstredet 5
Kråkerøy
Remmen
Halden
Stedsansvarlig Sindre Helvik
69 60 88 55
Nils O. Bekken
69 60 80 31