Brukerstøtte for IT-tjenester

IT-vakt kan kontaktes ved personlig oppmøte, på epost og telefon.
Åpningstiden er hverdager fra kl. 08.00 - 15.45 (sommertid fra 15. mai til 15. september til kl 15.00)

I Halden finner du IT-vakt i biblioteket, telefon 6921 5225.

I Fredrikstad finner du IT-vakt på rom H404 ved biblioteket, telefon 6910 4114.

Epost til itvakt@hiof.no leses på begge studiestedene.

Utenom normal arbeidstid kan driftsavbrudd meldes på telefon 6921 5778.