IT-drifts hjelpesider

Skriv ut

E-post: itvakt@hiof.no    Tlf: 6910 4114 (Fredrikstad) og tlf: 6921 5225 (Halden)

IT-hjelp for studenter

IT-hjelp for ansatte