Overordnet ansvarlige

Teknisk vedlikehold, nyutvikling, stilsett mm. ivaretas av

Alle løpende forespørsler til webteknisk blir i tillegg til disse to, besvart av Anne Grethe BremnesIT-drift. Mail gjennom skjemaet til webteknisk blir automatisk lagt inn i vårt ticketsystem, og vil bli besvart fortløpende.

Innhold og informasjon

Høgskolen følgende ressurser til innholdsproduksjon og vedlikehold av informasjon på aktuelle nettsider. Det er enhetene selv som har ansvar for oppdaterte nettsider.

Andre enheter i Fellestjenesten

Avdelinger og akademi

Andre enheter tilknyttet Høgskolen i Østfold sine nettsider

Studentsamskipnaden i Østfold driftes og vedlikeholdes utenfor HIØ sin kontroll.