Posttjenesten ved HIØ

Postrutiner:


Posten leveres her på Remmen senest kl. 9.00 av Posten Norge. 

Post til HiØs enheter, som ikke skal journalføres (fakturaer, bøker, aviser, blader, reklame mv.) legges i posthyllene av internt bud.

Post (brev, pakker m.m.) til HiØs enheter utenfor Remmen distribueres av Bring Express etter følgende kjøreplan:

Start fra Remmen kl. 10.30
Ankomst Studiested Fredrikstad (Værste/Kråkerøy) kl.11.30
Ankomst Remmen med post fra Studiested Fredrikstad senest kl.13.00.

Internpost kan legges i de vanlige brune gjenbrukskonvoluttene.
Utgående post fra Remmen vil bli hentet av Posten kl.14.30

Internbudet henter utgående post fra posthyllene ca. kl. 13.30 .

Post til frankering eller til distribusjon i HiØ kan også leveres direkte på postrommet når det er betjent.

All post bør merkes tydelig. Spørsmål vedrørende postrutiner, ring posten (6960) 8078 eller trykkeriet 8077