Dokumentinnsyn

I henhold til lov om offentlighet i forvaltningen. Har du ikke saks- og dokumentnummer, kan du bare beskrive hva forespørselen gjelder. 

Institusjon:
Fornavn:
Etternavn:
Adresse:
Telefon:
Fax:
E-post:
Saks- og dokumentnr:
Forespørselen gjelder:
Merknad:

Innsyn besvares normalt med e-post. Hvis feltet for saks- og dokumentnr. er utfylt går behandlingen raskere.