Hva skjer ved HiØ denne uken

Fra 26 September 2016 Til 2 Oktober 2016
26.September.2016  
08:00-23:50 Språkdagfest: «Pop med språk – og popcorn!»

Sted: Studiested Halden  
Innlagt av: Tore Petter Engen 
14:00-16:00 De minste barna, åpen forelesning v/Liselott Mariett Olsson
Master i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) inviterer til åpen foresning v/fil.dr. lektor Liselott Mariett Olsson ved Södertörn högskola i Stocholm: Ta plats - skapa mening; (Åter)erövra ett offentligt utbildningsterritorium. Forelesningen er gratis og åpen for alle interesserte.
Sted: Høgskolen i Østfold, Studiested Halden, Aud 2  
Innlagt av: Irene Felde Olaussen 
19:00-20:00 Foredrag: «Barns stemmer om vold i nære relasjoner - hva kan vi lære?»

Sted: Litteraturhuset, Fredrikstad  
Innlagt av: Tore Petter Engen 27.September.2016  
09:15-16:00 Førstelektordag i regi av NAFOL
NAFOL har lagt én av tre førstelektorsamlinger i 2016 til Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold. Seminaret er for ansatte i førstelektorløp og andre interesserte.
Sted: Studiested Halden/BRA-veien 4, Halden  
Innlagt av: Irene Felde Olaussen 28.September.2016  
08:00-23:45 Konferanse: «Samarbeid over grensen»

Sted: Trollhättan  
Innlagt av: Tore Petter Engen 
09:15-13:30 Bachelorkonferanse for GLU 1-7/5-10
Fjerdetrinns-studentene ved Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 presenterer sine bacheloroppgaver; for andre studenter ved grunnskolelærerutdanningene, ansatte ved lærerutdanningene og praksislærere.
Sted: Høgskolen i Østfold, Studiested Halden, Aud Max  
Innlagt av: Irene Felde Olaussen 
18:00-20:30 Foredrag og debatt: «Hans Nielsen Hauges samfunnskritikk»

Sted: Litteraturhuset, Fredrikstad  
Innlagt av: Tore Petter Engen 
19:00-20:00 Foredrag: «Gutten som ble oppdratt som en hund - en historie om vold mot barn»

Sted: Campus Moss  
Innlagt av: Tore Petter Engen 29.September.2016  
08:00-23:45 Konferanse: «Samarbeid over grensen»

Sted: Trollhättan  
Innlagt av: Tore Petter Engen 
19:00-20:30 Folkemøte: «Hva skjedde egentlig med alle flyktningene som kom til Østfold?»

Sted: Litteraturhuset, Fredrikstad  
Innlagt av: Tore Petter Engen 30.September.2016  
Ingen aktiviteter for denne dagen01.Oktober.2016  
Ingen aktiviteter for denne dagen02.Oktober.2016  
Ingen aktiviteter for denne dagen