Hva skjer ved HiØ denne uken

Fra 24 April 2017 Til 30 April 2017
24.April.2017  
Ingen aktiviteter for denne dagen25.April.2017  
11:30-15:00 Hvordan gjøre og skrive en systematisk «literatur review»?
Knyttet til alle forskningsprosjekter er vi avhengig av å kjenne til forskningsfeltet vi arbeider på. Dette seminaret fokuserer på hvordan vi på en systematisk måte kan arbeide med å få oversikt over feltet vi ønsker å bidra inn imot og skrive kortere og lengre «review» tekster. Åpent for alle.
Sted: Studiested Halden G1-074  
Innlagt av: Amalie Benedikte Olsen 26.April.2017  
13:45-15:45 Småbarnsvitenskapelig forum
Master i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) inviterer til åpen forelesning. Berit Tofteland, førsteamanuensis ved universitetet i Stavanger holder forelesning om Diskursanalyse ut fra Laclau og Moffe.
Sted: Høgskolen i Østfold, Studiested Halden, E1-074  
Innlagt av: Amalie Benedikte Olsen 27.April.2017  
08:30-17:00 Internasjonal konferanse
Nettverkskonferanse om "Health and Person-Centered Care in the Digital Society"
Sted: Thon Hotel, Langbrygga i Halden  
Innlagt av: Ann-Kristin Johansen-SSAF 28.April.2017  
12:30-14:00 Tallet 24
Førstelektor Marianne Maugesten foreleser over Tallet 24 i det nyopprettet seminarrekken Forskningsfronten ved Avdeling for lærerutdanning. Seminaret er gratis og åpent for alle.
Sted: Høgskolen i Østfold, Studiested Halden.  
Innlagt av: Irene Felde Olaussen 29.April.2017  
Ingen aktiviteter for denne dagen30.April.2017  
Ingen aktiviteter for denne dagen