Oversikt over timeplaner

Retningslinjer for timeplanlegging og romdisponering ved HiØ

Retningslinjer for timeplanlegging og romdisponering ved HiØ pdf icon

Velg din avdeling for å finne akkurat din timeplan på lettest mulig måte.

Høst 2015:

Følgende lenker viser romreservasjoner for de neste 24 timer.
Oppdateres hvert 5. minutt dersom du lar siden stå åpen: