StudentWeb

Studentweb

Fra 1. august kan du registrere deg for høstsemesteret.

Fra 1. desember kan du registrere deg for vårsemesteret.

Alle studenter må semesterregistrere seg hvert semester.
Frist for dette er 15. september for høstsemesteret og 15. januar for vårsemesteret

BETALINGSORDNING FOR SEMESTERAVGIFT:

Gjelder ordinære studenter: Betalingsinformasjon for semesteravgift finnes nå bare på StudentWeb.  Du vil senest 1. juli finne betalingsinformasjon for semesteravgift på StudentWeb.
Studenter ved HiØ VIDERE forholder seg til egen studiespesifikk informasjon fra HiØ VIDERE når det gjelder betaling, frister og semesterregistrering.

Under menypkt "Betaling" finner du kontonummer, beløp og KID-kode som skal benyttes for betaling av semesteravgift. Husk å oppgi KID-koden ved betaling!

For betaling av semesteravgift fra utenlandske banker vil du trenge flg. kontoopplysninger:
SWIFT : DNBANOKK
IBAN: NO92 7694 0512 650
Husk at beløpet skal være i Norske Kroner.

StudentWeb er en nettbasert tjeneste for deg som er student ved Høgskolen i Østfold. Tjenesten krever at du identifiserer deg med fødselsnummer og PIN-kode eller brukernavn og passord ved HiØ (via Feide).

FEIDE-innloggingen fungerer bare så lenge du har en aktive studierett ved HiØ. Etter at vitnemål/karakterutskrift er sendt må du benytte fødselsnr PIN-kode for å logge inn.

Glemt PIN-kode? Du kan benytte linken "Få tilsendt PIN-koden på epost" etter at du har oppgitt fødselsnummeret ditt. Du vil da få tilsendt PIN-koden på de epostadresser du er registrert med i HiØ's studentsystem. Får du problemer vedrørende PIN-kode kan du også få denne ved henvendelse til ekspedisjonen eller studieadministrasjonen ved avdelingen din.

På StudentWeb kan du:

  • registrere deg hvert semester slik at du kommer inn på de riktige emnene i Fronter og blir meldt til riktige eksamener
  • oppdatere adresser (Min Profil)
  • finne betalingsinformasjon for betaling av semesteravgift
  • se hvilke vurderingsmeldinger (eksamensmeldinger) du er registrert med
  • annullere/endre vurderingsmeldinger (eksamensmeldinger)
  • se eksamensresultatene dine
  • endre PIN-kode
  • se hvilke opplysninger som er sendt til Lånekassen

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger på StudentWeb.
Send en mail til fs-hjelp@hiof.no 
(vennligst oppgi navn, studentnummer og hvilken avdeling du er student ved).

Welcome to the Studentweb

This is a Web-system for students.

This service will require you to enter your username and password for Østfold University College. Please select Logon using Feide.