StudentWeb

Skriv ut

Studentweb

Brukerveiledning StudentWeb

Alle studenter må semesterregistrere seg hvert semester.
Frist for dette er 15. september for høstsemesteret og 15. januar for vårsemesteret. Du ordner semesterregistrering/bekreftelse av utdanningsplan på StudentWeb.
Ta gjerne en ekstra sjekk på at adresseopplysningene dine er korrekte!


BETALINGSORDNING FOR SEMESTERAVGIFT:
Gjelder ordinære studenter: Giroer med semesteravgift vil kun bli sendt i posten til studenter som tas opp til nytt studium. Følger du allerede et flerårig studium ved HiØ vil du i år ikke få giro tilsendt i posten. Du vil senest 1. juli finne betalingsinformasjon for semesteravgift på StudentWeb.
(Ta kontakt med studiestedsadminstrasjonen dersom du ikke finner betalingsinfo).
Under menypkt "Betaling" finner du kontonummer, beløp og KID-kode som skal benyttes for betaling av semesteravgift. Husk å oppgi KID-koden ved betaling!

For betaling av semesteravgift fra utenlandske banker vil du trenge flg. kontoopplysninger:
SWIFT : DNBANOKK
IBAN: NO92 7694 0512 650
Husk at beløpet skal være i Norske Kroner.

StudentWeb er en nettbasert tjeneste for deg som er student ved Høgskolen i Østfold. Tjenesten krever at du identifiserer deg med fødselsnummer og PIN-kode eller brukernavn og passord ved HiØ (via Feide).

PIN-koden blir oppgitt på faktura for semesteravgift. Får du problemer vedrørende PIN-kode kan du få denne ved henvendelse til ekspedisjonen eller studie- administrasjonen ved avdelingen din. Du kan også benytte "Send Pin-kode" knappen etter at du har oppgitt fødselsnummeret ditt. Du vil da få tilsendt PIN-koden på de epostadresser du er registrert med i HiØ's studentsystem.

Vi har i tillegg åpnet for FEIDE-innlogging på StudentWeb. Det vil si at du istedenfor f.nr og Pinkode kan bruke samme brukernavn og passord som du bruker på HIØ for Windows og mailpålogging til å logge inn på StudentWeb. Klikk på den øverste Logg inn knappen. Du vil da komme til et nytt Feide-innloggingsbilde hvor du taster brukernavn, passord og velger organisasjon Høgskolen i Østfold. FEIDE-innloggingen fungerer bare så lenge du har en aktive studierett ved HiØ. Etter at vitnemål/karakterutskrift er sendt må du benytte fødselsnr PIN-kode for å logge inn.

På StudentWeb kan du:

  • bekrefte utdanningsplanen slik at du kommer inn på de riktige emnene i Fronter og blir meldt til riktige eksamener
  • oppdatere adresser 
  • finne betalingsinformasjon for betaling av semesteravgift
  • se hvilke vurderingsmeldinger (eksamensmeldinger) du er registrert med
  • annullere/endre vurderingsmeldinger (eksamensmeldinger)
  • se eksamensresultatene dine
  • endre PIN-kode
  • se hvilke opplysninger som er sendt til Lånekassen

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger på StudentWeb.
Send en mail til fs-hjelp@hiof.no 
(vennligst oppgi navn, studentnummer og hvilken avdeling du er student ved).

Welcome to the Studentweb

This is a Web-system for students.

This service will require you to enter your username and password for Østfold University College. Please use the upper "Login"-button.

Important information about exams