StudentWeb

Skriv ut

Studentweb

Du er velkommen til å teste vår nye studentweb. Fra 1. august kan du registrere deg for høsten 2015 på ny eller gammel studentweb.

Logg inn på ny StudentWeb 

Brukerveiledning gammel StudentWeb

Alle studenter må semesterregistrere seg hvert semester.
Frist for dette er 15. september for høstsemesteret og 15. januar for vårsemesteret. Du ordner semesterregistrering/bekreftelse av utdanningsplan på StudentWeb.
Ta gjerne en ekstra sjekk på at adresseopplysningene dine er korrekte!


BETALINGSORDNING FOR SEMESTERAVGIFT:
Gjelder ordinære studenter: Betalingsinformasjon for semesteravgift finnes nå bare på StudentWeb.  Du vil senest 1. juli finne betalingsinformasjon for semesteravgift på StudentWeb.
(Ta kontakt med studiestedsadminstrasjonen dersom du ikke finner betalingsinfo).
Under menypkt "Betaling" finner du kontonummer, beløp og KID-kode som skal benyttes for betaling av semesteravgift. Husk å oppgi KID-koden ved betaling!

For betaling av semesteravgift fra utenlandske banker vil du trenge flg. kontoopplysninger:
SWIFT : DNBANOKK
IBAN: NO92 7694 0512 650
Husk at beløpet skal være i Norske Kroner.

StudentWeb er en nettbasert tjeneste for deg som er student ved Høgskolen i Østfold. Tjenesten krever at du identifiserer deg med fødselsnummer og PIN-kode eller brukernavn og passord ved HiØ (via Feide).

PIN-koden blir oppgitt på faktura for semesteravgift. Får du problemer vedrørende PIN-kode kan du få denne ved henvendelse til ekspedisjonen eller studie- administrasjonen ved avdelingen din. Du kan også benytte "Send Pin-kode" knappen etter at du har oppgitt fødselsnummeret ditt. Du vil da få tilsendt PIN-koden på de epostadresser du er registrert med i HiØ's studentsystem.

Vi har i tillegg åpnet for FEIDE-innlogging på StudentWeb. Det vil si at du istedenfor f.nr og Pinkode kan bruke samme brukernavn og passord som du bruker på HIØ for Windows og mailpålogging til å logge inn på StudentWeb. Klikk på den øverste Logg inn knappen. Du vil da komme til et nytt Feide-innloggingsbilde hvor du taster brukernavn, passord og velger organisasjon Høgskolen i Østfold. FEIDE-innloggingen fungerer bare så lenge du har en aktive studierett ved HiØ. Etter at vitnemål/karakterutskrift er sendt må du benytte fødselsnr PIN-kode for å logge inn.

På StudentWeb kan du:

  • bekrefte utdanningsplanen slik at du kommer inn på de riktige emnene i Fronter og blir meldt til riktige eksamener
  • oppdatere adresser 
  • finne betalingsinformasjon for betaling av semesteravgift
  • se hvilke vurderingsmeldinger (eksamensmeldinger) du er registrert med
  • annullere/endre vurderingsmeldinger (eksamensmeldinger)
  • se eksamensresultatene dine
  • endre PIN-kode
  • se hvilke opplysninger som er sendt til Lånekassen

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger på StudentWeb.
Send en mail til fs-hjelp@hiof.no 
(vennligst oppgi navn, studentnummer og hvilken avdeling du er student ved).

Welcome to the Studentweb

This is a Web-system for students.

This service will require you to enter your username and password for Østfold University College. Please use the upper "Login"-button.

Important information about exams