Studentvelferd

Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) er studentenes serviceorganisasjon og tilbyr en rekke tjenester; studentboliger, kantiner, kaffebarer, bokhandel, råd og helse, psykolog, helsestøtteordning, støtteordning for ulykkesrammede studenter og kulturstøtte til studentsamfunnene. Styret i SiØ er brukerstyrt, med et flertall studentrepresentanter, og kan vedta opprettelse av nye eller endringer i eksisterende tjenestetilbud. Studentvelferd forutsetter et nært samarbeid og aktiv dialog mellom SiØ, HiØ, studentsamfunnene og Studentparlamentet.

Kantine og kaffebar

På hvert studiested er det en kantine og en kaffebar som driftes av SiØ. HiØ er en arena for ansatte og studenter. Kantinen har studentene i hovedfokus som en prioritert kundegruppe.

Studentboliger

SiØ eier studentboligene i Østfold. I Fredrikstad er studentboligene på Bjølstad kun et steinkast unna campus. I Halden er studentboligene på Halden Stadion, Remmen og i Marcus Thranes gate. Sistnevnte er kun for familier. I studentboligene kan studentene bo for en betydelig billigere kostnad sammenlignet med privatmarkedet.

Bokhandel

Index er en bokhandel som spesialiserer seg på litteraturen på studiene som er på hver campus. Index presser prisene ned så langt som mulig. Dette for å gi studentene de beste prisene som overhodet mulig.

SiØ Råd og Helse

Studentrådgivningen er en ressurs for studenter som trenger å snakke om ting de synes er vanskelige. Dette kan være hva som helst. Studentrådgivningen har en stab med bred kompetanse i blant annet spesialpedagogikk og psykologi. Ved behov kan studentene få psykologtimer hos Studentrådgivningen. Om en student har dysleksi, ADD, ADHD eller andre diagnoser, kan studentrådgivningen bistå med dokumentasjon for nødvendig tilrettelegging.

Studentrådgivningen tilbyr også helsestøtte til studenter som bruker lege, fysioterapeut og psykolog/psykiater. 

Toppidrett

Dersom du ønsker å kombinere høyere utdannelse med toppidrett, har høgskolen inngått en samarbeidsavtale med Olympiatoppen om opptak og tilrettelegging av studier.

Trening

Høgskolen har gode treningsfasiliteter på campus, med styrkerom, svømmehall, idrettshall og baner. I tillegg har høgskolen forhandlet frem gode avtaler med private treningstilbydere.