Studenttorget

Studenttorget: Utløper:
SELGER bøker fra sosialt arbeid 1 og 2 året 03.09.2016
SELGER bøker fra sosialt arbeid 1 og 2 året 03.09.2016
Div. pensum til GLU1-7, 1. og 2. året. 02.09.2016
Selger bøker til økad/revisjon 1.året 31.08.2016
Til salgs: GLU 1-7, 1. og 2. året: Norsk, PEL, engelsk 31.08.2016
Menneskekroppen 14.09.2016
Samfunnsfagbøker ønskes kjøpt! 03.09.2016
Selger bøker GLU 1-7: Norsk- og matematikkbøkene 01.09.2019
Bøker til regnskap og revisjon/økad 01.09.2016
Statsvitenskap BEYOND POLITICS Randy T.Simmons 31.08.2016
Selger bøker GLU 1-7 (første året på lærerutdanningen 1-7) Norsk, Pel under halvpris 31.08.2019
Introduction to Algorithms, 3rd Edition 3rd Edition, 20.12.2016
Professional C# 2012 and .NET 4.5. 20.12.2016
Software engineering, niende utgave, Ian Sommerville 20.12.2016
Selger bøker for første år av økonomi og adm 31.12.2016
Ønsker å kjøpe bøker til årsstudium i fransk 31.10.2016
Bøker til lærerutdanningen! Norsk, PEL og samfunnsfag. 10.09.2016
Bøker til Kulturstudier: Nord-Amerika selges 30.09.2016
Bøker til Norsk101/102 og PEL 101/102, GLU1-7 selges. 30.09.2016
Vold i nære relasjoner, bøker selges 30.08.2016
Økonomi bøker, regnskap og revisjon 20.09.2016
Pene/ubrukte pensumbøker til 1. år dataingeniør 28.10.2016
Bøker til 1. året regnskap/revisjon, bedøk., økad. selges 01.06.2017
Bøker selges Norsk og Pel, GLU 1-7første året lærerutdanningen og mattematikkbøkene 30.08.2016
Selger bok til generell kjemi 30.08.2016
Selger bøker GLU 1-7: Norsk og Pel bøker (pedagogikk og elevkunnskap), Matematikk 29.08.2019
Selger bøker til økad/revisjon , 1. og 2.Året 30.09.2016
Selger bøker til økad/revisjon 1. og 2. Året 22.09.2016
Div. bøker vernepleier selges 29.10.2016
Bøker til økad/ revisjon 1. og 2. året. 28.08.2016
Selger bøker GLU 1-7: Norsk og Pel bøker til første året bøker (pedagogikk og elevkunnskap) 29.12.2019
barnehagelærer 28.08.2016
Helt nye bøker til økonomi 1.året / regnskap revisjon 28.11.2016
Selger bøker Norsk-, Pe-l, og mattebøker til GLU 1-7 (første året på lærerutdanningen 1-7) under halvpris 28.08.2016
Bøker til Etikk og kommunikasjon 28.08.2016
Selger bøker til internasjonal kommunikasjon 28.08.2016
Bøker 1.,2.,3. Året Barnevern 31.12.2016
REGNSKAP & ØKAD Bøker 1. År 01.10.2016
Kjøp av Elektro bøker! 31.08.2016
Selger bøker GLU 1-7 (første året på lærerutdanningen 1-7) under halvpris 31.12.2016
Barnehagelærer 30.08.2016
Selger norsk bøker til lærerutdanning 1. - 7. trinn 24.12.2016
Helt nye bedøk bøker selges 23.11.2016
Pensumbøker i Norsk for GLU 1-7 til salgs 01.10.2016
Bøker revisjon \økonomi 17.09.2016
Ønsker å kjøpe bøker til GLU 1-7, 2. året 31.08.2016
Samtlige bøker GLU 1-7 første året lærerutdanningen selges 22.12.2016
Selger 1. år dataingeniør bøker! 22.09.2016
Selger bøker: lærerutdanningen 1-7, helt nye bøker. 21.09.2016
Selger bøker til Årsstudier i Norsk og Engelsk :) 30.09.2016
Selger barnehagelærer bøker 31.08.2016
Selger bøker øk/ad, regnskap/revisjon 27.12.2017
Engelsk bøker til Årsstudium 30.08.2016
Bøker til Engelsk årsstudium! 31.08.2016
selger alle bøkene til økonomi og administrasjon 1. året 31.08.2016
Bøker til 1.året økad/regnskap og revisjon 05.09.2016
Selger bøker økad/revisjon/bedriftsøkonomi 1.året 31.12.2016
Bøker til sosialt arbeid 1. året selges 07.08.2018
Selger bøker til statsvitenskap 07.09.2016
Selger div bøker til 1 klasse elektro ingeniør. 30.08.2016
Pensumbøker til Norsk for GLU 1-7 til salgs 15.09.2016
bøker grunnleggende pedagogikk selges 30.09.2016
Pensumbøker for GLU 1-7 til salgs! 20.06.2017
Diverse bøker for ingeniørfag (elektro) 29.12.2016
Pent brukte pensumbøker til Grunnskolelærerutdanning 20.11.2016
Pent brukte bøker til Bachelor i Arbeids og velferdsfag 1 og 2 året/Bachelor i Sosialt arbeid 31.08.2016
Pensumbøker til Grunnskolelærerutdanningen 25.12.2016
Selger bøker økad/revisjon 24.12.2016
Div bøker til bachelor i sosialt arbeid 01.11.2016
Bøker bachelor i sosialt arbeid, evnt barnevern/arbeids og velferdsfag 31.12.2016
Bachelorstudium i digitale medier (DMPRO) 15.09.2016
Bøker til masterstudier lærerutdanningen 05.12.2016
PEL, engelsk og norsk til GLU 01.10.2016
Diverse pensumbøker til Bachelor i Regnskap og Revisjon 31.08.2016
Selger bøker til bachelor barnevern! 01.10.2016

« Tilbake