Studenttorget

Studenttorget: Utløper:
Utflyttningssalg 06.06.2016
Selger bøker øk/ad, regnskap/revisjon 27.12.2016
Leilighet til leie fra 1. august 31.07.2016
Ferievikar til Saugbrugs 18.06.2016
Ubrukte bøker til Sommerkurs Matte Tress og Y-vei 2016 selges! 30.06.2016
Matte- og Fysikk Forkursbøker(TRES/Y-vei), Matte 1 og HTML&CSS/GRIT bøker selges 31.05.2016
Pensumbøker til Grunnskolelærerutdanningen 25.12.2016
Selger bøker økad/revisjon 24.12.2016
Div bøker til bachelor i sosialt arbeid 01.11.2016
Konkurranse - vinn stipend og et internship hos TravleBird 31.05.2016
Bøker bachelor i sosialt arbeid, evnt barnevern/arbeids og velferdsfag 31.12.2016
Selger skolebøker for GLU-studiet norsk og PEL 12.06.2016
Bachelorstudium i digitale medier (DMPRO) 15.09.2016
Bøker til masterstudier lærerutdanningen 05.12.2016
Introduction to Algorithms, 3rd Edition 3rd Edition, 20.12.2016
Professional C# 2012 and .NET 4.5. 20.12.2016
Interaction Design: Beyond Human - Computer Interaction. Wiley, 4th ed. 20.12.2016
Connolly, Begg: Database Systems - A Practical Approach to Design, Implementation and Management. Addison-Wesley, 6. utgave, 20.12.2016
Software engineering, niende utgave, Ian Sommerville 20.12.2016
PEL, engelsk og norsk til GLU 01.10.2016
Selger bøker til økad/regnskap 1. og 2. året 24.08.2016
Diverse pensumbøker til Bachelor i Regnskap og Revisjon 31.08.2016
Bøker til bachelor barnevern 31.05.2016
Selger bøker, barnehagelærerutdanningen 21.06.2016
Selger bøker til bachelor barnevern! 01.10.2016

« Tilbake