Studenttorget

Skriv ut
Studenttorget: Utløper:
Selger bøker øk/ad, regnskap/revisjon 27.12.2016
Introduction to Algorithms, 3rd Edition 3rd Edition, 20.12.2016
Professional C# 2012 and .NET 4.5. 20.12.2016
Thoughtful Interaction design 20.12.2016
Interaction Design: Beyond Human - Computer Interaction. Wiley, 4th ed. 20.12.2016
Connolly, Begg: Database Systems - A Practical Approach to Design, Implementation and Management. Addison-Wesley, 6. utgave, 20.12.2016
Karlsen, Jan Terje (2012): Prosjektledelse - fra initiering til gevinstrealisering 19.12.2016
Computer Networking: A Top-Down Approach, 6/E 20.12.2016
Steffen Log: Mathema 2 - anvendt matematikk og statistikk for bachelorstudenter 20.12.2016
Software engineering, niende utgave, Ian Sommerville 20.12.2016
Ønskes kjøpt notater OPA/IPA 15.02.2016
Selger bøker økad/regnskap 4. semester 15.02.2016
Hjelp til masteroppgave (Virtual reality) 20.02.2016
PEL, engelsk og norsk til GLU 01.10.2016
Selger bøker til lærerutdanningen 1-7 - norsk, matte 18.05.2016
Pensum for sosialt arbeid, 1,2 og 3 termin selges. 29.02.2016
Div bøker til bachelor i sosialt arbeid 01.11.2016
Selger bøker til økad/regnskap 1. og 2. året 24.08.2016
Diverse pensumbøker til Bachelor i Regnskap og Revisjon 31.08.2016
Bøker til bachelor barnevern 31.05.2016
Selger bøker, barnehagelærerutdanningen 21.06.2016
Selger bøker til bachelor barnevern! 01.10.2016

« Tilbake