Studenttorget

Studenttorget: Utløper:
Kommunikasjon 30.12.2016
Selger bøker til andre semester på økonomi og administrasjon / regnskap og revisjon 31.12.2016
Ønskes: Visuelle perspektiv Tallteori, Rinvold 08.12.2016
Selger bøker øk/ad, regnskap/revisjon 27.12.2017
Pent brukte bøker til 1. år dataingeniør 31.12.2016
Selger permer! 01.09.2017
Selger bøker til økad/revisjon! Markedsledende priser 19.02.2017
Selges: Dataingeniørbøker førsteåret, pent/lite brukt 18.01.2017
Selger bøker GLU 1-7 (første året på lærerutdanningen 1-7) Norsk, matematikk under halvpris 15.09.2018
Selger bøker barnevern/ sosialt arbeid. 10.09.2017
BØKER SELGES - Økonomi og administrasjon/Regnskap og revisjon 1. og 2. semenster 12.10.2017
Økonomi og administrasjon 1.året 12.12.2016
Bøker sosialt arbeid 100 kr/bok (samt barnevern, vernepleie, velferdsfag) 01.10.2017
Ønsker bøker til Master Organisasjon og ledelse 01.02.2017
Bøker til 1. året regnskap/revisjon, bedøk., økad. selges 01.06.2017
Selger bøker GLU 1-7: Norsk- og matematikkbøkene 01.09.2019
Selger bøker GLU 1-7 (første året på lærerutdanningen 1-7) Norsk, Pel under halvpris 31.08.2019
Introduction to Algorithms, 3rd Edition 3rd Edition, 20.12.2016
Professional C# 2012 and .NET 4.5. 20.12.2016
Software engineering, niende utgave, Ian Sommerville 20.12.2016
Selger bøker for første år av økonomi og adm 31.12.2016
Selger bøker GLU 1-7: Norsk og Pel bøker (pedagogikk og elevkunnskap), Matematikk 29.08.2019
Selger bøker GLU 1-7: Norsk og Pel bøker til første året bøker (pedagogikk og elevkunnskap) 29.12.2019
Bøker 1.,2.,3. Året Barnevern 31.12.2016
Selger bøker GLU 1-7 (første året på lærerutdanningen 1-7) under halvpris 31.12.2016
Selger norsk bøker til lærerutdanning 1. - 7. trinn 24.12.2016
Samtlige bøker GLU 1-7 første året lærerutdanningen selges 22.12.2016
Selger bøker økad/revisjon/bedriftsøkonomi 1.året 31.12.2016
Bøker til sosialt arbeid 1. året selges 07.08.2018
Pensumbøker for GLU 1-7 til salgs! 20.06.2017
Diverse bøker for ingeniørfag (elektro) 29.12.2016
Pensumbøker til Grunnskolelærerutdanningen 25.12.2016
Selger bøker økad/revisjon 24.12.2016
Bøker bachelor i sosialt arbeid, evnt barnevern/arbeids og velferdsfag 31.12.2016

« Tilbake