Studentmedvirkning og -politikk

The Student Parliament at Østfold University College

Studentparlamentet er høgskolens øverste studentorgan. Studentparlamentet skal fremme studentenes synspunkter og ivareta studentenes interesser på faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle områder ved Høgskolen i Østfold.

Parlamentet arbeider først og fremst opp mot høgskolens ledelse, utvalg og styrer, og skal høres i alle saker som angår studentene på dette nivået. Studentparlamentet er også engasjert på nasjonalt nivå, hvor man bl.a. samarbeider med andre studentorganisasjoner. Studentene ved HiØ er medlem av Norsk Studentorganisasjon, Norges øverste studentorgan, og er representert på NSOs landsmøte.

Studentparlamentet fungerer også som valgforsamling til ulike typer studentverv, som for eksempel høgskolestyret, klagenemnda, læringsmiljøutvalget og styret i Studentsamskipnaden (SiØ). I tillegg har Studentparlamentet egne utvalg og arbeidsgrupper som blir satt ned til spesielle formål, f.eks. Fadderstyret.

Studentparlamentet består av studenter fra alle HiØs avdelinger, og sitter fra januar til desember. Valg til Studentparlamentet foretas i oktober/november hvert år.

Studentleder er leder av Studentparlamentet. Han jobber tett med Studentparlamentets arbeidsutvalg, som velges i slutten av vårsemesteret for ett studieår om gangen av Studentparlamentet.

I tillegg har Studentparlamentet en fast ansatt organisasjonskonsulent, som skal være en ressurs for studentorganisasjonen. Organisasjonskonsulenten er dessuten kontaktperson for alle internasjonale studenter.

Det er to studentkontorer på HiØ: Studentrådskontoret i Fredrikstad og Studentparlamentskontoret i Halden. Her kan studenter med verv jobbe med studentpolitikk, eller bare ta seg en pust i bakken og nyte en kopp te, kakao eller kaffe i sofaen. På Studentparlamentskontoret har studentlederen og organisasjonskonsulenten fast kontorplass. De er tilgjengelige i deres kjernetid 9:00-15:00, med mindre de er på møter, konferanser og lignende. Studentrådsmedlemmer som trenger å skrive ut eller kopiere, kan gjøre dette gratis på skolens skrivere i kraft av sitt verv iht. samarbeidsavtalen mellom SpiØ og HiØ.