Viktige frister

Henvisning: Forskrift for eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold 

Her finner du en oversikt over viktigte frister ved Høgskolen i Østfold: Innlevering av politiattest (gjelder spesifikke studieretninger), godkjenning av utdanningsplan, oppmelding til ordinær/ny/utsatt eksamen, samt tilrettelegging ved og avmelding av eksamen.

Politiattest:

Studenter som har fått opptak til studieprogram med krav om politiattest, skal levere politiattest innen 25. august. 

Godkjenning av utdanningsplan:

Merk at du ikke får tilgang til Fronter eller blir rapportert til Lånekassen før utdanningsplanen er godkjent og semesteravgiften er betalt.

Oppmelding til ordinær eksamen:

Oppmelding til ny/utsatt eksamen:

NB! Ved Avdeling for ingeniørfag er oppmeldingsfristen 15. mai for ny/utsatt eksamen i juni som gjelder for 3. klasseemnene og 10. juli for ny/utsatt eksamen i august som er for studenter på forkurs.

Avdeling for helse- og sosialfag har oppmeldingsfrist tre uker før eksamen.

Melde seg av eksamen:

Søknad om tilrettelagt eksamen:

For eksamen utenom ordinær eksamensperiode, er fristen for å søke om tilrettelagt eksamen tre - 3 - uker før eksamensdato.