Tilrettelegging

Her finner du informasjon om tilrettelegging for studenter ved Høgskolen i Østfold. 

Tilretteleggingstilbudet

Har du bevegelseshemning, dysleksi, psykososiale vansker eller andre utfordringer som medfører ulempe i studiesituasjonen, kan du ha rett til tilrettelegging.

Vær imidlertid oppmerksom på at tilrettelegging ikke skal føre til reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium.

Alle må søke om og dokumentere sine tilretteleggingsbehov uavhengig av tidligere vedtak om tilrettelegging.

Kontakt oss før studiestart hvis du trenger tilrettelegging slik at vi kan hjelpe deg best mulig. Tilretteleggingstjenesten ved HiØ består av studieadministrasjonen og SiØ Råd og Helse i Halden og Fredrikstad.

Kontakt: tilrettelegging@hiof.no

Ressurser

Interne

Handlingsplan for universell utforming og studenter med funksjonsnedsettelse
SiØ Råd og Helse - tilrettelegging
Tilrettelagt eksamen
Tilrettelegging praksisstudier avdeling HS og bio
Serviceerklæring

Eksterne

Lov om universiteter og høgskoler, §4-3

ADHD Norge
Autismeforeningen i Norge
Dysleksiforbundet i Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 

Hørselshemninger - ressursside
Lånekassen - støtteordninger for studenter med nedsatt funksjonsevne

NAV-veileder virkemidler for studenter 
NAV's appbibliotek - en oversikt over apper til smarttelefoner og nettbrett for mennesker med funksjonsnedsettelser
Norges Blindeforbund
Norges Handikapforbunds Ungdom (rettigheter for bevegelseshemmede)
Norges Lyd- og Blindeskriftsbibliotek - studiebiblioteket

Statped/statlig spesialpedagogisk tjeneste
Universell

Lovverk

LOV 2005-04-01 nr 15: Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven), §4-3 Læringsmiljø

LOV 2008-06-20 nr 42: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)