Studieveiledning

Studieveiledning er en samtale mellom student og studieveileder rundt alternative valg for gjennomføring av studiet. Høgskolen i Østfold har kontaktpersoner knyttet til de ulike studieprogrammene. Kontaktpersonene er studieveiledere for de aktuelle studieprogrammene, men svarer også på generelle spørsmål knyttet til studier innen samme område. Du finner kontaktpersonene i faktarammen for de ulike studiene i Studiekatalogen: www.hiof.no/studier.

Bestill gjerne time for veiledning ved å skrive epost (husk å skrive navn, studentnummer, studieprogram og litt om hva saken gjelder)

Studenter ved Studiested Fredrikstad: studier-fred@hiof.no, eventuelt adressen du finner i faktarammen i studiekatalogen.

Studenter ved Studiested Halden: studier-halden@hiof.noeventuelt adressen du finner i faktarammen i studiekatalogen.

Gjennom studieveiledning kan vi hjelpe deg med følgende: