Avgifter

 

Semesteravgift

Henvisning: Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold, §§ 3 og 4.

Semesteravgiften pr. år fordeler seg slik (revidert pr april 2015):

Fordeling:

Pr år:

Pr semester: 

Studentsamskipnadsavgift

kr  740,-

kr 370,-

Material/kopiavgift    

kr  440,-

kr 220,-

SAIH (frivillig)

kr 20,-

kr 10,-

Totalt      

kr 1200,-    

kr 600,-

Frist for betaling er 15. august. Studenter som er tatt opp etter dette må betale umiddelbart. 

For betaling av semesteravgift fra utenlandske banker vil du trenge flg. kontoopplysninger:

SWIFT : DNBANOKK
IBAN: NO92 7694 0512 650

Husk at beløpet skal være i norske kroner.

Betalingsinformasjon for semesteravgiften må selv hentes i Studentweb. For informasjon om pålogging på Studentweb, gå til siden for semesterregistrering.

Tilbakebetaling av semesteravgift

Dersom en student takker nei til en studieplass eller trekker seg før 15. september, kan det søkes om refusjon av innbetalt semesteravgift.

Søknad om refusjon av semesteravgiften sendes på epost til ditt studiested sammen med bekreftelse om oppsigelse av studieplass: studier-fred@hiof.no eller studier-halden@hiof.no.

Ved refusjon av semesteravgift skal eventuelt mottatt studentkort innleveres til studieadministrasjonen på ditt studiested.

Studierett ved flere høgskoler/universitet

Dersom en student har aktiv studierett ved flere høgskoler/universitet, skal han/hun bare betale avgift til Studentsamskipnaden ved ett av stedene, mens det betales materialavgift til hvert lærested.

Henvendelser om semesteravgift rettes til studieadministrasjonen på ditt lærested.

Tap av studentkort

Ved tap av studentkort kan det utstedet nytt kort. Dette belastes med en avgift på kr. 100,-.

 

Privatisteksamen

I tillegg betaler privatister avgift til studentsamskipnaden for det semester søknaden gjelder.

Ny/utsatt eksamen og forbedring av eksamensresultat etter opphørt studierett

 

Eksamensavvikling utenfor HiØ for høyskolens egne studenter

Studenten må påregne ett administrasjonsgebyr pr. eksamen til Høgskolen i Østfold:

Kostnader for eksamensvakter, lokale og evt. administrasjonsgebyr til aktuell institusjon, dekkes av studenten selv. Oppgjør skjer direkte med eksamensstedet.

 

Eksamensavvikling ved HiØ for kandidater fra andre høyskoler/universitet

Kandidater fra andre høyskoler/universitet betaler kr. 1000,- pr. eksamen + ekstra utgifter til ekstra vakter ved eksamensavviklingen.

Duplikatvitnemål

Dersom du har mistet originalvitnemålet ditt kan du søke om duplikat. Duplikatvitnemål stemples med "Duplikat" og sendes i postoppkrav. Avgift for utstedelse av duplikat kr 625,- .