Nyttig for nettstudenter

Erfaring viser at nettstudenter har en del spørsmål de ønsker svar på som er forskjellig fra de spørsmålene ordinære studenter som møter regelmessig på skolen har. Disse sidene er et forsøk på å gi informasjon som er spesielt rettet mot de som følger studier over nett.