Nyttig for nettstudenter

Erfaring viser at nettstudenter har en del spørsmål de ønsker svar på som er forskjellig fra de spørsmålene ordinære studenter som møter regelmessig på skolen har. Denne siden er et forsøk på å gi informasjon som er spesielt rettet mot de som følger studier over nett. 

Hva må jeg gjøre før studiet starter for å få tilgang til alle tjenester?

Det første vi vil anbefale deg som nettstudent er å gå inn på våre studiestartsider og finne informasjon om ditt studium. Merk deg at utdanningsplan må være godkjent i StudentWeb, og at dette må være på plass for at du skal kunne få tilgang til det enkelte studiets læringsplattform. Merk deg også at du mister studieplassen din hvis studieavgift ikke blir betalt innen 15. august eller dersom utdanningsplan ikke er godkjent innen 15. september.

Hva trenger en nettstudent av utstyr?

Som nettstudent må man ha tilgang til en datamaskin som er koblet til internett. Denne datamaskinen må ha et webkamera og et headset. Se HER for mer informasjon.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisning for nettstudenter foregår enten fullt og helt på nett eller som en kombinasjon mellom undervisning på nett og fysiske samlinger. Se HER for mer informasjon.

Forkunnskaper i språk for studier i fransk, spansk og tysk

For studenter i fremmedspråk anbefales det forkunnskaper tilsvarende nivå II fra videregående skole, eventuelt på nivå A2 i henhold til det europeiske rammeverket for språk.

Hvem kan hjelpe meg?

Hvis du har administrative spørsmål knyttet til de forskjellige nettstudiene kan du henvende deg til studiekonsulent Kjersti O'Callaghan. Se HER for informasjon om kontaktpersoner for faglige spørsmål og teknisk brukerstøtte.

Adobe Connect

Adobe Connect er et verktøy som brukes i nettundervisning og i forbindelse med gruppearbeid og møter på nett. Det er viktig at du gjør deg kjent med dette verktøyet før studiestart, og at du får testet ut at ditt tekniske utstyr fungerer som det skal.

Fronter og Canvas

Fronter er LMS (digital læringsplattform) for de fleste av HiØs studier, men vil erstattes med Canvas fra studieåret 2018/2019. Enkelte av nettstudiene vil gå som pilot-emner i Canvas studieåret 2017/2018. Dette gjelder Fransk påbygning, Tysk påbygning og Spansk årsstudium og påbygning. Studenter som følger disse studiene vil få opplæring i Canvas ved studiestart.

Logg inn med FEIDE-brukernavn og passord her: Fronter | Canvas
IT-drifts brukerstøtteside her: Fronter | Canvas

Lånekassen

På lånekassens nettside for høyere utdanning kan du finne mer informasjon om hvilke studier det gis støtte til, og du vil da oppdage at det kan gis støtte til nettstudier dersom visse krav er oppfylt: https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/

Informasjon om eksamen

Se HER for viktig informasjon om eksamen, søknadsskjema og diverse frister.