Lover, forskrifter og bestemmelser

Her finner du en oversikt over ulike lover, forskrifter og reglement som gjelder nasjonalt ved norske høgskoler og spesifikke som gjelder ved Høgskolen i Østfold. 

Nasjonale lover og forskrifter

Studier og eksamen ved Høgskolen i Østfold

Opptak

 Serviceerklæring

Tro og livssyn