Sosialt, foreninger og studentsamfunn

Du skal trives som student hos oss! Foruten et mangfold av studentstyrte lag og foreninger, samt studensamfunn  og studentkroer ved begge campus, gjennomføres det også en rekke aktiviteter for å styrke det helhetlige læringmiljøet ved høgskolen med blant annet konserter, foredrag, utstillinger, kurs og forfatterbesøk. Dersom du har innspill til nye læringsmiljøtiltak, kan du via "Si ifra" - systemet foreslå aktiviteter som du mener vil stimulere til det studentsosiale livet ved høgskolen.

Relevante lenker: 


Les mer om studentbyen Fredrikstad:

Les mer om studentbyen Halden: For enda mer og utfyllende informasjon om studietiden din her ved Høgskolen i Østfold, les STUDENTHÅNDBOKA