Helse, miljø og sikkerhet (HMS) for studenter

Høgskolen i Østfold har ansvar for at det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd (Jmf UH-loven § 4-3). Følgende områder innen høgskolens HMS arbeid er aktuelle for studenter:

Helse

 Miljø

Sikkerhet

Velferd

Mer informasjon om høgskolens HMS-arbeid kan du få ved å gå til HMS siden for ansatt.