Endelig har studenttillitsvalgte mulighet til å få mer enn "belønning i himmelen" for sitt engasjement ved Høgskolen i Østfold.

Er du tillitsvalgt i din klasse, i studentparlamentet, i et av høgskolens sentrale styrer, råd og utvalg, eller sitter du i studentrådet for din avdeling har du en eksklusiv mulighet til å ta 10 studiepoeng ved å delta på det spesialtilpassede emnet SFB13210 Organisasjons- og styrearbeid.

Du får mulighet til å tilegne deg kunnskap om høgskolens organisering, forhold mellom politikk og administrasjon, planlegging og beslutningsprosesser, studentsamskipnaden og mye mer. Dette er kompetanseområder som kan være gode å ta med seg videre ut i arbeids- og organisasjonslivet.

Emnet baserer seg på 8 samlinger; fire samlinger i vårsemesteret og fire i høstsemesteret. Undervisningen vil foregå fra 09.00 til 15.00 på følgende dager:


Emnet avsluttes med en muntlig eksamen 12. desember.

Se emnebeskrivelse for mer informasjon: SF13210 Organisasjons- og styrearbeid

Emneansvarlig er amanuensis Kjeld Qvortrup

For å søke om opptak: søknadsskjema (.doc) - søknadsskjema (.pdf)

Søknadsfrist er 10. februar.

Dette er et eksklusivt tilbud til alle studenter med verv ved Høgskolen i Østfold. Dersom du ikke har et verv pr dags dato, men gjerne kunne tenke deg å engasjere deg og samtidig ta dette emnet, ta kontakt med Studentparlamentet på studentparlament@hiof.no eller på tlf 69 21 58 24/40 47 18 65. Vi har alltid behov for flere engasjerte studenter i ulike verv!