Aktivitetskalender

februar 2017
onsdag 1. februar 2017
31.01.2017 Kl.11:00 - 01.02.2017 Kl.13:00
Internasjonal uke
LUKU og internasjonalt kontor vil sette fokus på internasjonalisering i studier i uke 5.
Sted: Studieverksted, Fredrikstad
Innlagt av: Ann-Kristin Johansen-SSAF  torsdag 2. februar 2017
Kl. 11:00 - 15:00
Karrieredag IR
Studenter og potensielle arbeidsgivere møtes på karrieredagen 2017!
Sted: Smia, studiested Fredrikstad
Innlagt av: Ann-Kristin Johansen-SSAF  fredag 3. februar 2017
Kl. 14:00 - 15:30
Leseprøver i skolen
I Avdeling for lærerutdannings første nyetablerte serie av forskerseminar, presenterer emeritus førstelektor Bjørn Kvifte og dosent Ragnar Arntzen ved Avdeling for lærerutdanning Andrespråkselevers møte med obligatoriske leseprøver fra småskole- og mellomtrinn. Foredraget er åpent for alle interesserte.
Sted: Høgskolen i Østfold, Studiested Halden, Aud 6 (i k
Innlagt av: Irene Felde Olaussen  tirsdag 7. februar 2017
Kl. 09:00 - 15:00
Kurs i NVivo
SKuL arrangerer kurs i NVivo - en programvare som kan brukes som støtte i organsering og analyse av kvalitative data (så kalt QAQDAS). Kurset er for ansatte ved studiested Halden.
Sted: Studiested Halden
Innlagt av: Amalie Benedikte Olsen  onsdag 8. februar 2017
Kl. 10:00 - 11:30
Åpen forelesning
Satsningsområdet Arbeidslivs- profesjons- og tjesteforskning inviterer til to åpne forelesninger om ledelse av omstillinger i komplekse organisasjoner.
Sted: A-315
Innlagt av: Ann-Kristin Johansen-SSAF  torsdag 9. februar 2017
Kl. 09:00 - 15:30
Fellesseminar: Med tema: "Du gir fa** i Norge?
Fellesseminaret er et årlig seminar som er et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold og studentdemokratiet, og dagen er undervisningfri slik at alle kan delta på denne dagen. Ved årets seminar så har vi valgt å belyse Stortingsvalget 2017, og derfor har vi gleden av å presentere; "Du gir faen i Norge?" - En dag om demokrati, Stortingsvalget 2017, og Henrik Thodesen.
Sted: Aud Max ved studiested Halden
Innlagt av: Elise M.L Ager  fredag 10. februar 2017
Kl. 10:00 - 12:00
Åpen forelesning
Satsningsområdet Arbeidslivs- profesjons- og tjesteforskning inviterer til to åpne forelesninger om ledelse av omstillinger i komplekse organisasjoner.
Sted: A-431
Innlagt av: Ann-Kristin Johansen-SSAF  
Kl. 10:00 - 12:00
Teknologi og programmering for alle fag i skolen
FoU-gruppa Matematikkdidaktikk og programmering inviterer til foredrag med universitetslektor Andre Sanne ved NTNU, over temaet Datateknologi i skolen. Foredraget er åpent for alle interesserte.
Sted: Høgskolen i Østfold, Studiested Halden.
Innlagt av: Irene Felde Olaussen  
Kl. 10:15 - 16:00
Disputas v/Fred Carlo Andersen
Cand.polit. Fred Carlo Andersen ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo. Avhandlingens tittel er School leadership and linguistic and cultural diversity. Leadership for inclusive education in multicultural upper secondary Schools.
Sted: Universitetet i Oslo
Innlagt av: Irene Felde Olaussen  
Kl. 10:15 - 15:45
Disputas v/Knut Ove Æsøy
Cand.philol. Knut Ove Æsøy ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning, disputerer for doktorgrad ved Det humanistiske fakultetet ved NTNU med avhandlingen: Profesjon og vitskap. Ein samanliknande studie av tankemønster i nyare grunnleggande litteratur for grunnskulelærar- og sjukepleiarutdanninga.
Sted: NTNU i Trondheim
Innlagt av: Irene Felde Olaussen  mandag 13. februar 2017
Kl. 17:15 - 18:15
Bokpresentasjon: Åsne Seierstads "To søstre"
Åsne Seierstad kommer til biblioteket for å presentere sin nyeste bok "To søstre".
Sted: Studiested Halden, biblioteket
Innlagt av: Siv Skaarer  onsdag 15. februar 2017
Kl. 14:15 - 17:45
Dugnad om verb, finitthet og mønster for ordrekkefølge
Kristin M. Eide, Gisela Håkansson, Inger M. Mosfjeld og Arnstein Hjelde holder foredrag knyttet til verb, finitthet og mønster for ordrekkefølge. Arrangementet er åpent for alle interesserte.
Sted: Studiested Halden, rom E1-037
Innlagt av: Amalie Benedikte Olsen  torsdag 16. februar 2017
Kl. 11:30 - 13:30
Kåre Solfjeld/Sigmund Kvam: Oversettelse –typer og teori
Presentasjon av et internasjonal prosjekt om oversettelse.
Sted: Vip-rommet
Innlagt av: Siv Skaarer  onsdag 22. februar 2017
Kl. 09:00 - 12:30
Bli kjent med Andreas Ryve - professor i matematikkdidaktikk
SKuL og matematikkseksjonen ved Avdeling for lærerutdanning ønsker deg velkommen til seminar med professor i matematikkdidaktikk Andreas Ryve.
Sted: E1-055, studiested Halden
Innlagt av: Amalie Benedikte Olsen