Seminar om forskningsetikk

Fra:  21. Mars 2017 12:00  
Til:  21. Mars 2017 15:00
Sted:  G1-074, Studiested Halden
 
Espen Schjetne og Hilde Afdal holder et kurs som gir en kort innføring i hva forskningsetikk kan være og hvordan man som forsker kan legge til rette for en etisk god forskningspraksis. Kurset er for ansatte ved studiested Halden. Åpent for alle.
 

Etikk dreier seg om visjonen om det rette og det gode liv. På samme måte dreier forskningsetikk seg om visjonen om den gode forskningen. Begrepet «forskningsetikk» viser til et sett av verdier og normer som skal bidra til å konstituere og regulere vitenskapelig virksomhet. Forskningsetikk omhandler god forskningsskikk og relasjonen forskere imellom. Det handler også om relasjonen mellom forskere og andre mennesker. I tillegg inkluder forskningsetikk krav knyttet til forskerens samfunnsansvar.

Vi starter med felleslunsj 11.30

Påmelding innen 15. mars
Påmelding gjøres elektronisk her.

Kursholdere: Espen Schjetne og Hilde Afdal.
Arrangør: SKuL(skole, samfunn & lærerutdanning)Se også informasjon i egen blogg.

Velkommen!