Oppslagstavle

Bøker til Organisasjon og ledelse

M.J.Hatch

Organisasjonsteori. Moderne, symbolske og postmoderne perspektiver

8.opplag.2010

 kr 250,00

A.Aune

Kvalitetsdrevet ledelse kvalitetsstyrte bedrifter

3.utgave. 5.opplag 2008

 kr 270,00

P. Repstad (red.)

Dugnadsånd og forsvarsverker - tverrfaglig samarbeid i teori og praksis

2. utgave 2004

 kr 200,00

E. J. Skorstad

Organisasjonsformer. Kontinuitet eller forandring?

2.utgave. 4. opplag 2009

 kr 200,00

L. G. Bolman & T. E. Deal

Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse. Struktur, sosiale relasjoner, politikk og symboler

4.utgave.1.opplag 2009

 kr 350,00

S. Ackroyd and P. Thompson

Organizational misbehaviour

3. opplag 2003

 kr 240,00

B. Bjelvehammar

Forskningsmetodik för vårdinriktade utbildningar

Ikke oppgitt

 Gi bud

P. Repstad

Mellom nærhet og distanse. Kvalitative metoder i samfunnsfag

4.utgave. 2.opplag 2009

 kr 180,00

T. A. Andreassen

Brukermedvirkning i NAV. Når velferdsforvaltningen og brukerorganisasjonene skal jobbe sammen

1.utgave. 2.opplag 2010

 kr 150,00

A. Ryen

Det kvalitative intervjuet. Fra vitenskapsteori til feltarbeid

3.opplag 2010

 kr 250,00

S. S. Andersen

Casestudier. Forskningsstrategi, generaliser og forklaring

2.utgave. 1.opplag 2013

 kr 180,00

S. Kvale & S. Brinkmann

Det kvalitative forskningsintervju

2.utgave. 1.opplag 2009

 kr 240,00

Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen

Statistisk verktygslåda - Samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder

2.opplag 2013

 Gi bud

L. J. Solheim & B. Øvrelid

Samhandling i velferdsyrke

5.opplag 2009

 kr 200,00

G. Ekman

Fra prat til resultat - om lederskap i hverdagen

2.opplag 2012

 kr 170,00

C. Wadel og C. C. Wadel

Den samfunnsvitenskapelige konstruksjon av virkeligheten

1.utgave. 2.opplag 2010

 kr 150,00

A. Selvik

Ledelse på hjernen

2013

 kr 200,00

V. Ringstad

Samfunnsøkonomi og sunn fornuft

1.utgave 2007

 kr 250,00

L. Lundquist

Demokratins väktare

1.opplag 2010

 Gi bud

D. I. Jacobsen

Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode

2.utgave 2005

 kr 300,00

D. I. Jacobsen

Organisasjonsendringer og endringsledelse

2.utgave 2012

 kr 250,00

G. Blåka, C. Filstad

Læring i helseorganisasjoner

1.utgave 2007

 kr 200,00

L. Klemsdal

Den intuitive organisasjoner. Forny virksomheten med de samme menneskene

1.utgave. 1.opplag 2006

 kr 200,00

S. Belding

Sjefen fra helvete ( en praktisk overlevelsesguide!)

2007

 kr 150,00

O. Mortensen

Få jobben. Bli en verdifull medarbeider. En guide for deg som vil sikre karrieren din.

Ikke oppgitt

 Gi bud

J. C. Karlsson

Den smidiga mellanchefen

1.opplag 2008

 kr 180,00

K. Lislerud

Navet som knakk

2010

 kr 150,00

H. Botha & I. Øverland

Mastergraden - din kompetanse for fremtiden

2012

 kr 100,00

D. O. Lauritzen

Viljestyrke. Om mål, motivasjon og mot

2014

 kr 190,00

N. Brunsson

Mechanisms of hope. Maintaining the dream of the rational organization

2006

 kr 150,00

D. I. Jacobsen

Administrasjonens makt - om forholdet mellom politikk og administrasjon

3.opplag 2006

 kr 200,00

Ø. Østerud

Globaliseringen og nasjonalstaten

2009

 kr 200,00

K. A. Røvik

Trender og translasjoner. Ideer som former det 21. århundrets organisasjon

2.opplag 2009

 kr 260,00

E. Skorstad

Rett person på rett plass. Psykologiske metoder i rekruttering og lederutvikling

1.utgave. 3.opplag 2011

 kr 240,00

T. Strand

Ledelse, organisasjon og kultur

2.utgave.2.opplag 2010

 kr 370,00

Hirst, Thompson, Bromley

Globalization in question

3.utgave 2009

 kr 100,00

K. Aasbrenn

Tjenester som treffer betyr brukerorientering og kvalitet. Noe annet i offentlig sektor?

2010

 kr 170,00

 

 Priser er diskutable, og man kan enes om en furnuftig pris ved kjøp av flere bøker.

Jeg  kan kontaktes på e-post: simon_lind@hotmail.com

Med hilsen

Simon A. Lind

 ________________

Annonsen er lagt ut av Frode.Haaland@Hiof.no på vegne av Simon A. Lind

Alle spørsmål rettes til simon_lind@hotmail.com

 
Utløper: 27.12.2017 13:00
Innlagt av: frode.haaland@hiof.no 20.04.2017


« Tilbake