Oppslagstavle

Ledige jobber som studentvakter i Fredrikstad!

Vi søker studenter til kvelds-/helgevakter studiested Fredrikstad

Arbeidsoppgaver

-  Håndtere henvendelser fra personer som oppholder seg i bygget på kveldstid
-  Mottak, guide, billettvakt o.l. ifm. seminarer, forestillinger, arrangementer for eksterne samt annen aktivitet på kvelder og i helger
- Vaktrunder i bygget, herunder påse at ikke uvedkommende oppholder seg i lokalene, lukke og låse dører/ vinduer, slå av lys/utstyr etc.
- Håndtere ev. akuttsituasjoner som oppstår og tilkalle nødvendig ekspertise ved behov
- Ev. andre oppgaver etter behov

Arbeidstid

- Man-fred kl. 15.45-23.00, sommertid kl. 15.00 – 23.00, men enkelte ganger også på helgedager
- Arbeidsplassen vil være i resepsjonen, og omkring i byggene etter behov
- Det vil bli ansatt 5 vakter som de aktuelle dagene/ vaktene fordeles på

Krav til kvalifikasjoner

- Minimum fylt 20 år, fortrinnsvis 2. års-studenter høsten 2017
- Selvstendig, voksen, ansvarlig og tillitvekkende person. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.
- Gode norsk- og engelskkunnskaper
- Det er en fordel, men ingen forutsetning, med gjennomført sikkerhets-/vekterkurs

Lønn: kr 148,60 pr. time (lønnstrinn 19). Arbeidet avlønnes etter timelister for faktisk medgått tid.

Tilsettingsperiode: Fra 14.08.17 til 20.06.18, med mulighet for forlengelse for studieåret 2018-2019.

Søknad

Skriv kort om deg selv, utdanning, arbeidspraksis og hvilket studium og årstrinn du går på. Legg ved attester og oppgi 1-2 referanser. Søknad sendes på epost eller leveres i resepsjonen til: Studiestedsadministrasjonen v/ Øystein Bye, epost: oystein.bye@hiof.no

Aktuelle søkere vil bli innkalt til samtale.

Ønsker du mer informasjon eller har du spørsmål om stillingen, kontakt teamleder Wibeche Nygård, tlf 69 60 87 52, epost wibeche.nygard@hiof.no.

 

SØKNADSFRIST: 28. APRIL 2017

 
Utløper: 28.04.2017 23:55
Innlagt av: ann.k.johansen-ssaf@hiof.no 09.03.2017


« Tilbake