Fortløpende oppdateringer om valget 2017

Resultatet er klart

Hans Blom gjenvalgt som rektor. Les hele saken på høgskolens nettsider!

(Lagt ut 10.02.2017)


Mer informasjon om praktisk gjennomføring av valget

Stem ved rektor og høgskolestyrevalg(Lagt ut 6.1.2017)


Valg av rektor og representanter til Høgskolestyret skal skje elektronisk. Mer informasjon vil komme før selve gjennomføringen. Det er opprettet en ny side med mer praktisk informasjon om hvem man skal stemme på til de forskjellige valgene, samt vektingen av stemmene til rektorvalg.

(Lagt ut 23.1.2017)


Diskusjonsforum er opprettet

Kollegiet ønsker å ha et så bredt og godt grunnlag som mulig før de avgir sin stemme. Derfor har det vært et ønske om et diskusjonsforum. Dette er opprettet, og alle studenter og ansatte kan logge på å diskuterere det kommende valget av rektor.

(Lagt ut 19.1.2017)


Rektorduell torsdag 19. januar

Ny duell TORSDAG 19. januar kl.14.00 – 16.00 i AUD MAX ved studiested Halden
 
Møt opp og lytt til kandidatenes presentasjoner, still spørsmål og vær med på debatten. Det er blant disse kandidatene vi skal velge hvem som skal lede Høgskolen i Østfold videre de neste 4 viktige årene fra august 2017.

(Lagt ut 18.1.2017)


Rektorduell torsdag 12. januar

God formiddag, kollegaer og studenter!!
 
I morgen TORSDAG 12. januar kl.14.00 – 16.00 i H-113 ved studiested Fredrikstad vil den første av to rektordueller for valg 2017 og presentasjon av kandidater til høgskolestyret finne sted.
 
Møt opp og lytt til kandidatenes presentasjoner, still spørsmål og vær med på debatten. Det er blant disse kandidatene vi skal velge hvem som skal lede Høgskolen i Østfold videre de neste 4 viktige årene fra august 2017.
 
 
Vennlig hilsen
Vigdis Abrahamsen Grøndahl
Leder av Nominasjonskomiteen for Valg 2017

(Lagt ut 11.1.2017)


Manntallslister publisert

Nå er manntalslistene publisert. Du har frist frem til 18. januar med å klage på manntallet. Les forøvrig mail sendt ut av Frode W. Skogmann (sekretær for valgstyret) 4. januar med mer informasjon om dette.

(Lagt ut 4.1.2017)


Presentasjoner av kandidater er publisert

Kandidatene til rektorvalg og representanter til høgskolestyret har nå skrevet en presentasjon av seg selv. Den presentasjonen er nå publisert på nettsiden med alle kandidater.

(Lagt ut 19.12.2016)


Godkjente lister over kandidater til rektorvalg og høgskolestyret

Valgstyret har i dagens møte behandlet valgbarheten til kandidatene som er foreslått til henholdsvis rektorvalg og valg til Høgskolestyret.

Mandag 19. desember kl 11 blir det lagt ut en bredere presentasjon av kandidatene. Hver kandidat har fått i oppdrag fra nominasjonskomiteen med å lage en presentasjon av seg selv innen 19. desember kl 10. (Lagt ut 15.12.2016)


Informasjon om kandidater til rektorvalg fra nominasjonskomite

Etter siste møte i nominasjonskomiteen har det kommet følgende tre kandidater til rektorvalget:

Kandidatlista er sendt til valgstyret som gjennomgår kandidatene i sitt møte torsdag 15. desember kl 10.00. Endelig liste med godkjente kandidater vil bli publisert torsdag 15. desember etter kl 12.00. Da blir også kandidater til høgskolestyret publisert. (Lagt ut 13.12.2016)


Forskyvning av tidsrom for valgperioden

Det sentrale valgstyret har mottatt innspill vedrørende det vedtatte tidsrom for valgperioden (30. januar til 3. februar). Et enstemmig valgstyre har besluttet å forskyve perioden slik at valget av rektor og medlemmer til Høgskolestyret avvikles i tidsrommet fra 6. februar kl. 10.00 til 10. februar kl. 10.00. Nominasjonskomiteen stiller seg bak dette.

Hovedargumentet for en slik forskyvning er at valgreglementet først utløser stemmerett for midlertidige ansatte etter seks måneders tilsetting. Den opprinnelig vedtatte perioden for gjennomføring av valget ville med knapp margin utelukket en gruppe ansatte fra å avgi stemme. Dette ville rammet de som ble midlertidig tilsatt fra 1. august 2016. Justeringen av tidsrommet for avvikling av valget vil nå omfatte også denne gruppen, og valgstyret er av den oppfatning at dette var et sentralt forhold det burde tas hensyn til. Øvrig fremdriftsplan for forberedelse og gjennomføring av valget ligger fast.

Les oppdatert fremdriftsplan. (Lagt ut 23.11.2016)


Oppdatert fremdriftsplan

Valgstyret har kommet med oppdatert fremdriftsplan for rektorvalg 2017. Les hele fremdriftsplanen. (Lagt ut 8.11.2016)


Informasjon om valget 2017

Våren 2017 skal det gjennomføres valg av rektor og medlemmer til høgskolestyret.
Nominasjonskomiteen har startet sitt arbeid og oppfordrer alle ansatte og studenter til å komme med gode forslag til kandidater som ønskes inn i vervene. Les mer om valget. (Lagt ut 19.10.2016)


Nominasjonskomitè

Det er vedtatt opprettet en nominasjonskomité i overensstemmelse med valgreglementets § 20. Nominasjonskomiteen skal arbeide aktivt for å få frem kandidater, gjennomgå kandidatenes dokumentasjon for å sikre at kandidatene oppfyller kriteriene for å stille til valg, samt foreta en vurdering av den samlede kompetansen. Nominasjonskomiteen innstiller deretter kandidatene overfor valgstyret for godkjenning samt presenterer kandidatene for velgerne. Les alt om nominasjonkomite. (Lagt ut 19.10.2016)


Sentralt valgstyre

Valgstyrets mandat, sammensetning og funksjonstid er nedfelt i Bestemmelser om valg ved Høgskolen i Østfold. Les alt om valgstyret. (Lagt ut 19.10.2016)