Fagmiljø: Masterstudium i psykososialt arbeid

Masterstudiet i psykososialt arbeid er primært rettet mot ansatte i helse- og sosialsektoren og gjennomføres på deltid over 4 år.

Ansvarlig avdeling: Avdeling for helse- og sosialfag
Overordnet ansvarlig: studieleder Sigurd Roger Nilsen
Fagansvarlig:
Registrerte studenter: 88 (pr. 1.10.2015)

Stillingsressurser 2015/2016:

Hovedstillinger

Person: Tittel: Emne
 Arvesen, Petter André Stipendiat Innføring i kunnskapsgrunnlaget for psykososialt arbeid innen helse- og sosialsektoren
Faglig fordypning - arbeid med barn og unge
Fugletveit, Ragnhild Stipendiat Mangfold i yrkesfaglig praksis
Vitenskapsteori og metode
Faglig fordypning - rusproblematikk
Kristoffersen, Nina M.J. Førsteamanuensis Mangfold i yrkesfaglig praksis
Faglig fordypning - arbeid med barn og unge
Svalastog, Anna Lydia Professor Innføring i kunnskapsgrunnlaget for psykososialt arbeid innen helse- og sosialsektoren
Vitenskapsteori og metode
Innføring i kunnskapsgrunnlaget for psykososialt arbeid innen helse- og sosialsektoren
Masteroppgave

Timelærere / gjesteforelesere / eksterne:

Person / Bedrift Tittel Emne
Nissen, Morten Professor II Vitenskapsteori og metode
Faglig fordypning - arbeid med barn og unge
Lillemoen, Lillian Førsteamanuensis Faglig fordypning - psykisk helse
Vitenskapsteori og metode