Kontakt biblioteket

Fredrikstad    Halden

Campus Fredrikstad

bib-fred@hiof.no  
Tel. 69 608 708

Lenke til ansatte og deres kompetanse

Høgskolen i Østfold,
Biblioteket Fredrikstad
Postboks 700
1757 Halden

Besøksadresse:

Kobberslagerstredet_5
Værste, Kråkerøy
Fredrikstad
KART

Hovedemner Fredrikstad

Barnevernspedagogikk; bioingeniør; ingeniørfag; sosionom; sykepleie; vernepleie og Scenekunst.

Campus Halden

bib-hald@hiof.no
Tel.  69 60 80 75

Lenke til de ansatte og deres kompetanse

Høgskolen i Østfold,
Biblioteket Halden
Postboks 700
1757 Halden

Besøksadresse:

B R A veien 4,
Remmen, Halden
KART

Hovedemner Halden

Lærerutdanning; realfag; informatikk; økonomi; statsvitenskap; ledelse og språk.

Hovedbibliotekar

Else H. Norheim 
else.norheim@hiof.no
Tlf.  69 60 80 66

Høgskolen i Østfold,
Fellestjenestene
Postboks 700
1757 Halden