Biblioteket

Lenkebilde til bibliotekets artikkelsider Lenkebilde til databasesiden til HiØ-biblioteket Lenkebilde til oversikt over biblioteks e-bøker, søkeboks for søk etter e-bøker i bibsys askLenkebilde til Oppslagsverk siden til biblioteket

                                                   - alt i ett søk -     
 

Forny lån    Avansert søk    Google Scholar 


Her finner du bøker, artikler, tidsskrifter, musikk, filmer og digitale ressurser.

Det er lørdagsåpent i Biblioteket på Remmen til 12. desember kl. 9-14 

Åpningstider:  Mandag - Torsdag 08:00 - 20:00,   Fredag 08:00 - 18:00

Begrensninger i fjernlån, reserveringer og fornying.

 • I perioden 24. - 27. november er bibliotekets service til lånere svært begrenset
  • Selvbetjeningsautomatene kan ikke brukes – ta kontakt med bibliotekpersonalet for å registrere lån
  • Biblioteket kan ikke foreta reserveringer
  • Biblioteket kan heller ikke fornye lån
  • Fjernlån er stengt 

 • Fjernlån er sterkt begrenset frem til 24. nov. og fra 28. nov. til 4. desesember. 
  • I denne perioden kan du heller ikke reservere eller fornye lån på egenhånd. Ta kontakt med biblioteket for å få utført disse tjenestene.
 • BIBSYS ASK stenges for godt fra 11. november – man må nå bruke Oria for søk.

Alle bibliotek i universitets- og høgskolesektoren skal i løpet av november gå over til nytt biblioteksystem - ALMA. Vi ber om forståelse for eventuelle problemer i overgangen til nytt system. 

Snarvei til Atekst norske aviser i fulltekst i abonnementSnarvei til Lovdata Norske lover mm på nett i abonnementSnarvei til ordnett.no Kunnskapsforlagets blå ordbøker på nett i abonnementShortcut picture to Oxford English Dictionary

Nyheter fra biblioteket