Artikler

Tilgang hjemmefra
For å få tilgang til databaser merket med * stjerne, bruk samme brukernavn og passord som du bruker ellers på HIØ (Feide-innlogging). Brukernavnet er kortformen av navnet ditt (ikke hele e-postadressen). Hvis dette ikke fungerer, bruk VPN2   
Alfabetisk oversikt over fagartikkelbasene  
Til Scenekunst, Økonomi/Samfunn/Språk og Flerfaglige baser

Helsefag/Sosialfag Informatikk / Ingeniørfag Lærerutdanning

Academic search premier* - flerfaglig
Cinahl* - sykepleie
Campbell Library - sosialt arbeid
Cochrane Library - medisin
DOAJ - flerfaglige open access journals.
Google Scholar - flerfaglig
Helsebiblioteket - medisin og helsefag
Idunn* - flerfaglig norsk
Medline* - medisin
Norart - flerfaglig norske og nordiske
Proquest* via helsebiblioteket
PsycArticles* - psykologi
PsycInfo* - psykologi
PubMed* - medisin
PubPsych - psykologi
Sage Premier* - flerfaglig
ScienceDirect* - flerfaglig
Scopus* - flerfaglig
SpringerLink* - flerfaglig
SveMed - medisin og helsefag
Taylor & Francis* - flerfaglig
Web of Science* - flerfaglig
Wiley Online Lib.* - flerfaglig

Academic Search Premier* - flerfaglig
ACM-Digital Library* - Informatikk - ingeniør
ACS journals*
American Chemical Society
DOAJ - flerfaglige open access journals.
Google Scholar - flerfaglig
Idunn* - flerfaglig norsk
IEEE Xplore*
MathSciNet* - matematikk 
Norart - flerfaglig norske og nordiske
Sage Premier* - flerfaglig
ScienceDirect* - flerfaglig
Scopus* - flerfaglig
SpringerLink* - flerfaglig
Taylor & Francis* - flerfaglig
Wiley Online Lib.* - flerfaglig
Ullmann's Encyclopedia of
- Industrial Chemistry
- kjemi
Web of Science* -flerfaglig
Wolfram|Alpha
- matematikk, kalkulering, algoritmer, mm (søkemotor)

Academic Search Premier* - flerfaglig 
ACS journals*
American Chemical Society
Atekst* - norske aviser i fulltekst 
DOAJ - flerfaglige open access journals.
Eric* - pedagogikk
Google Scholar - flerfaglig
Ling-Lang* - lingvistikk mm
MathSciNet* - matematikk
Idunn* - flerfaglig norsk
JSTOR* -  artikkelarkiv
Norart - flerfaglig norske og nordiske
Proquest*  - administrasjon
PsycArticles* - psykologi
PsycInfo* - psykologi
PubPsych - psykologi
Sage Premier* - flerfaglig
ScienceDirect* - flerfaglig
Scopus* - flerfaglig
SpringerLink* - flerfaglig
Taylor & Francis* - flerfaglig
Web of Science* -flerfaglig
Wiley Online Library* - flerfaglig

Scenekunst  Økonomi/Samfunn/Språk  Flerfaglige baser

Academic Search Premier* - flerfaglig 
Dramas -  manuskript, teater
DOAJ - flerfaglige open access journals
Google Scholar - flerfaglig
Idunn* - norske artikler
JSTOR* -  artikkelarkiv
Norart - flerfaglig, norsk og nordisk
Sage Premier* - flerfaglig
ScienceDirect* - flerfaglig
Scopus* - flerfaglig
SpringerLink* - flerfaglig 
Taylor & Francis* - flerfaglig
Web of Science* - flerfaglig
Wiley Online Library* - flerfaglig

Academic Search Premier* - flerfaglig
Atekst* - norske avisartikler
DOAJ - flerfaglige open access journals
Google Scholar - flerfaglig
Idunn* - norske artikler
JSTOR* -  artikkelarkiv
Ling-Lang* - språk, lingvistikk 
Norart - flerfaglig norske og nordiske
Proquest* - ledelse og helseadministrasjon 
Sage Premier* - flerfaglig
ScienceDirect* - flerfaglig
Scopus* - flerfaglig
SpringerLink* - flerfaglig
Taylor & Francis* - flerfaglig
Web of Science* -flerfaglig
Wiley Online Library* - flerfaglig

Academic Search Premier
Atekst
* - norske avisartikler.
EBSCO* - samling av flere baser.
DOAJ - Directory of open access journals
Google Scholar - flerfaglig
Idunn* - norske artikler i fulltekst
ISI - siterings- og referansebase.
JSTOR* -  artikkelarkiv
Norart - nordiske artikler
Sage Premier* - flerfaglig
ScienceDirect* - flerfaglig
Scopus* - flerfaglig
SpringerLink* - flerfaglig
Taylor & Francis* - flerfaglig
Web of Science*
siterings- og referansebase.
Wiley Online Library* - flerfaglig

Leksikon og ordbøker etc - gå til Oppslagsverk

For å kunne lese artikler i tidsskrifter trenger du en PDF leser på maskinen din. Disse er gratis. Velg Acrobat reader eller Foxit Reader her. De finnes flere å velge mellom, sjekk hvilken som passer deg best.