Hvordan skrive oppgave?

Disse sidene er en ”verktøykasse” for deg som skal skrive en akademisk oppgave. (English)

Komme i gang

Planlegging av en oppgave.
Bachelor-, Semesteroppgaver, Fagrapporter, med mer.

Skrivingen

Dokumentformat / eksempelsamling / Hjelpesider


Disse sidene er en anbefaling til studenter og lærere ved alle avdelinger på Høgskolen i Østfold. Utarbeidet av en gruppe nedsatt av Utvalg for Utdanningskvalitet (tidligere Studiekvalitetsutvalget), samt Bibliotekets webgruppe.

Kommentarer, feil og mangler kan rettes til bibliotekets webgruppe.

Hva er en vitenskapelig artikkel?

En vitenskapelig artikkel er kvalitetsvurdert av fagpersoner og blir publisert i et vitenskapelig tidsskrift (peer-reviewed = fagfellevurdert)

Hva er en vitenskapelig artikkel

Vitenskapelige artikler kan være:

Originalartikkel - beskrivelse av en studie der resultatet fra et forskningsarbeid publiseres for første gang.
Oversiktsartikkel (review article) - gjennomgang av flere studier som allerede er publisert.

Momenter som ofte inngår i vitenskapelige artikler er:

- sammendrag, introduksjon, metode, resultat/funn, diskusjon/konklusjon og referanser

Hva er en vitenskapelig artikkel

Oppdatert av Tore Olavson Buarøy 27.07.2016  - Har du behov for kontakt, klikk her