Databaser

Alfabetisk liste over databaser

A  B  C  D  E  F  G  H  JL  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W

Tilgang hjemmefra
For å få tilgang til databaser merket med *stjerne, bruk samme brukernavn og passord som du bruker ellers på HIØ (Feide-innlogging). Brukernavnet er kortformen av navnet ditt (ikke hele e-postadressen)
Hvis dette ikke fungerer, bruk VPN2  


Academic Search Premier*

Delvis fulltekst artikkelbase, tverrfaglig.


Video

ACM Digital Library*

Fulltekst. Artikler og konferansepapirer fra The Association for Computing Machinery.

ACS journals*

Fulltekst. Ca 50 tidsskrifter utgitt av American Chemical Society

Atekst*

Fullteksttilgang til redaksjonsarkivet til en rekke av de største norske avisene, noen tidsskrifter samt NTB og Hvem, Hva, Hvor.

AustLit*

Database om australsk litteratur

bibliotek.dk

Bibliotekkatalog for danske folke- og fagbibliotek. Bøker og tidsskriftartikler.

Bielefeld Academic Search Engine

Vitenskapelige dokumenter fra hele verden, ca 75% i fulltekst fritt tilgjengelig for alle brukere, samlet av det tyske universitetsbiblioteket Bielefeld.

Bokhyllla.no

E-bøker: 100 000 norske bøker utgitt før år 2000. Skannet av Nasjonalbiblioteket.
Kan leses online på PC eller lesebrett. Utskrift er ikke mulig

Britannica Academic*

Elektronisk utgave av Encyclpedia Britannica, den akademiske versjonen.

Campbell Library

Systematiske oversikter som viser effekten av tiltak innen sosialt arbeid.

Cinahl*

Internasjonal artikkelbase for sykepleie og tilgrensende fagområder. Delvis fulltekst.

Cochrane.no

Systematiske oversikter som viser effekten av medisinske tiltak. Fulltekst.

Danish National Research Library

Dansk publiceret litteratur, eksempelvis videnskabelige artikler, PhD-afhandlinger, præsentationer fra konferencer og undervisningsnoter.

Diagnose online* Se PureHelp
DOAJ

E-tidsskrifter. Directory of open access journals. Fritt tilgjengelig kvalitetstidsskrifter.

Ebrary* E-bøker:  110 000 e-bøker. Bøkene finnes i Bibsys
Kan lånes i 2 uker. Inntil 60 sider kan skrives ut.

Ebrary Nordic Titles*

E-bøker: ca 1000 svenske og danske e-bøker innen økonomi, juss, ledelse mm. Bøkene finnes i Ebrary.
Kan lånes i 2 uker. Inntil 60 sider kan skrives ut

Ebsco-baser*

Inneholder: Academic search premier, Cinahl, Eric, Lista og eBook Collection

Ebsco eBook Collection*

E-bøker: 100 e-bøker
Kan lånes i 1 uke. Inntil 60 sider kan skrives ut

Eric*

Internasjonal base over pedagogisk litteratur. Delvis fullstekst

Google Scholar

Gratis søkemotor for akademisk litteratur innenfor alle fagområder.

Gyldendal Rettsdata

Studenter ved HIØ kan få gratis tilgang til Norsk lovkommentar, Rettsdata Spesialfag og Rettsdata Praktisk juss. Her finner man lover, lovkommentarer, lovforarbeider, forskrifter, dommer m.m.
Registrer deg på Rettsdatas side, under Studenttilgang, og få tildelt brukernavn og passord til eget bruk.
NB! Oppgi e-post adresse på formen: kortnavn@mail.stud.hiof.no
(Der «kortnavn» er det samme som brukernavn i bl.a. Fronter.)

Helsebiblioteket*

Inneholder databasene AMED, Cochrane, DARE, EMBASE, Medline, OTseeker, Ovid nursing, PEDro, PsycINFO, TOXNET, UpToDate med flere samt retningslinjer, oppsummert forskning, tidsskrifter og pasientinformasjon. 

Idunn*

E-tidsskrifter: Fulltekstbase for ca. 40 norske tidsskrifter fra Universitetsforlaget.

IEEE*

IEEEXplore inneholder artikler, standarder og konferansepublikasjoner innen tekniske fagområder som "electrical engineering, computer science, electronics, and related disciplines" utgitt av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) og IEE (The Institution of Electrical Engineers). Fulltekst.

ISI Web of Science*

Se Web of Science

JSTOR* E-tidsskrifter: "Arts & Sciences" I, II og III, som til sammen består av ca. 600 vitenskapelige tidsskrifter. Noen eksempler på fagområder som dekkes er økonomi, statsvitenskap, musikk, språk, litteratur, matematikk og statistikk, m.m.
Libris

Bibliotekkatalog for svenske fag- og folkebibliotek. Bøker og tidsskriftartikler.

Linguistics and Language Behavior Abstracts (Ling-Lang)*

Språk, lingvistikk, sosiolingvistikk, psykolingvistikk m. m. Referanser til og sammendrag av artikler i mer enn 2000 tidsskrifter og serier, samt bøker, rapporter og avhandlinger. 1973-. Ikke fulltekst.
Tilgang hjemmefra via VPN
Lovdata Lovdata tilbyr mye informasjon gratis på Internett. Her vil man blant annet finne oppdaterte norske lover, oppdaterte forskrifter - både sentrale og lokale, ferske Høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser og Norsk Lovtidend avd. I og II for de siste årene. I tillegg ligger et utvalg med sammendrag på norsk av avgjørelser fra Menneskerettsdomstolen gratis tilgjengelig

Lovdata Pro*

Tilleggstjeneste til Lovdata.
Tilgjengelig fra HIØs IPadresser. Det er ikke nødvendig med brukernavn og passord.

MathSciNet*

Referansedatabase innen matematikkfagene. Referanser, sammendrag, samt en del fulltekst.

Medline*

Internasjonal artikkelbase for medisin. Delvis fulltekst.

NB-ECEC

Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) samler ny og kvalitetsvurdert skandinavisk forskning om barn i alderen 0-6 år i barnehage.

Nasjonalbiblioteket

Søk i digitalt innhold: aviser, bøker, bilder, film, foto,  håndskrifter, kart, lydopptak, musikk, musikkmanuskripter, noter, plakater, privatarkiv, radio og tidsskrift.

NORA

Nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv i Norge.

NORART

Norske tidsskriftartikler. Delvis fulltekst.


Online Contents Linguistik

Bibliografiske opplysninger om artikler fra omlag 400 tidsskrifter innen lingvistikk fra 1993 og til dags dato. Man kan også få epost med oversikt over innhold i nye numre av fritt valgte tidsskrifter. Basen driftes av
universitetsbiblioteket i Frankfurt.
Ordnett.no* Ordbøker online - norsk, svensk, fransk, tysk, spansk, russisk og engelsk
Oria Søkemotor som lar deg søke i bibliotekets samlede ressurser; bøker, artikler, tidsskrifter, musikk, filmer og elektroniske ressurser m.m.

Ovid nursing*

E-tidsskrifter. Ovid Nursing Full Text Plus består av 276 sykepleietidsskrifter som indekseres i MEDLINE.
Oxford English Dictionary* The Oxford English Dictionary (OED) er den største og mest kjente ordboken over det engelske språk, en guide til betydningen, historien, og uttalen til en halv million ord, både i nåtid og fortid.
PPS*

PressReader*
Tilgang fra Fronter

Norske og utenlandske aviser i fulltekst.
Proquest* E-tidsskrifter. Helseadministrasjon, helseledelse, medisin, psykisk helse og sykepleie.
PsycArticles*

E-tidsskrifter: Tidsskriftene til APA - American Psychological Association.

PsycINFO*

Internasjonal artikkelbase for psykologi. Delvis fulltekst.

Pubmed for HIØ*

Internasjonal artikkelbase for medisin
Delvis fulltekst

PubPsych

Artikkelbase for psykologi med europeisk fokus. Delvis fulltekst.

Purehelp PRO*

Næringslivsinformasjon, markedsrapporter, utvidet regnskapsanalyse, effektivitet- og bankscore samt dybdeanalyser som konkurrent-, kommune- og bransje-analyse på hvert eneste norske aksjeselskap. 
Tjenesten krever brukernavn og passord som du får av biblioteket i Halden.

Sage Premier*

E-tidsskrifter. SAGE Premier gir tilgang til alle ca 600 SAGE-tidsskrifter. De dekker samfunnsvitenskap, humaniora, medisin, ingeniørfag samt miljø- og biovitenskap og har generelt tilgang fra 1999.
ScienceDirect* E-tidsskrifter: ca 2000 vitenskapelige tidsskrifter fra Elsevier "Freedom Collection" fra 1995-

Scopus*

Artikkel- og siteringsdatabase. Delvis fulltekst.
Fagområder: Naturvitenskap, medisin/helse, teknikk/fysikk, samfunnsvitenskap og humaniora.

SpringerLink* E-tidsskrifter: ca 1900 vitenskapelige tidsskrift innen mange fagområder, primært naturvitenskap.
SveMed+

Nordisk artikkelbase for medisin og helsefag. Delvis fulltekst.

SwePub

Vitenskapelig publisering ved svenske universitet og høgskoler

Taylor & Francis Online*

E-tidsskrifter: S&T collection (Science & Technical) 323 titler og SSH collection (Social Science & Humanities) 1015 titler.

Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry* E-bok: Oppslagsverk innen industriell kjemi. Tilgang hjemmefra via VPN
Universalis

Encyclopedia Universalis, fransk online leksikon

UpToDate

Kunnskapsbasert oppslagsverk som dekker rundt 7 700 emner innen 14 medisinske spesialiteter. Gratis tilgang i Norge

Web of Science*

Tre artikkel- og siteringsdatabaser. Dekker verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, samfunnsfag og humaniora.
Delvis fulltekst

Wiley Online Library*

E-tidsskrifter:  STM collection (Science, Technical, Medical), som inneholder ~775 titler og HSS collection (Humanities & Social Science) som gir tilgang til ~460 titler