Artikler

Tilgang hjemmefra via FEIDE på * stjernemerkede baser. Hvis dette ikke fungerer, bruk VPN2     Alfabetisk oversikt over fagartikkelbasene 

Tverrfaglige baser

Academic Search Premier*  
Atekst
* - norske avisartikler.
EBSCO* - flere databaser.
DOAJ - Directory of open access journals
Google Scholar 

Idunn* - norske artikler i fulltekst 
ISI - siteringsbase
JSTOR* -  artikkelarkiv
Norart - nordiske artikler
Sage Premier* - flerfaglig

Helse- og Sosialfag

Cinahl* - sykepleie
Campbell Library - sosialt arbeid
Cochrane Library - medisin 
Helsebiblioteket - medisin og helsefag
Medline* - medisin
Proquest* via helsebiblioteket
PsycArticles* - psykologi
PsycInfo* - psykologi
PubMed* - medisin
PubPsych - psykologi
SveMed - medisin og helsefag

Informatikk / Ingeniør

ACM-Digital Library* - Informatikk - ingeniør  
ACS journals* American Chemical Society
IEEE Xplore
MathSciNet* - matematikk Ullmann's Encyclopedia of - Industrial Chemistry* - kjemi 
Wolfram|Alpha - matematikk, kalkulering, algoritmer, mm (søkemotor)

Lærerutdanning

ACS journals* American Chemical Society 
Eric* - pedagogikk 
Ling-Lang* - lingvistikk mm
MathSciNet* - matematikk
Proquest*  - administrasjon
PsycArticles* - psykologi
PsycInfo* - psykologi
PubPsych - psykologi

Scenekunst

Dramas -  manuskript, teater 

Økonomi, Språk og Samfunnsfag

Ling-Lang* - språk, lingvistikk 
Proquest* - ledelse og helseadministrasjon