Forskergruppe KOLA (Kritisk Organisasjons-, Ledelses- og Arbeidslivsforskning)

Studier av arbeidsorganisasjoner og arbeidsliv er en sentral del av ØSS’ FOU-virksomhet. En egen forskergruppe med utgangspunkt i seksjon for organisasjon og ledelse fordyper seg i tematikken. Området er bredt og flerfaglig, og omfatter problemstillinger knyttet til forhold mellom organisasjon og arbeid, omstillinger og reformer, særtrekk ved nye organisasjonsformer, betydningen av samfunnsmessige føringer for organisasjonsformer og arbeidsvilkår, fleksibilitetsstrategier og arbeidsvilkår, organisasjonskultur, kreativitet, konflikt og samarbeid, demokratisering og ytringsfrihet, globalisering og skiftende rammebetingelser, rekruttering osv. Studiene angår både offentlig og privat sektor.

Gruppen samarbeider med miljøer ved andre avdelinger med sammenfallende interesser, og er også en del av høgskolens satsingsområde innenfor arbeidslivsstudier. I tillegg drar gruppen nytte av samarbeid med tilsvarende miljøer i både inn- og ut-land. I Norge gjelder dette først og fremst NTNU og Universitetene i Oslo, Bergen og Agder. I Sverige gjelder det Karlstads universitet. I Danmark gjelder det Roskilde Universitetssenter. I England gjelder det Universitetene i Bristol, Oxford og Lancaster, I Frankrike gjelder det LEST/CNRS, mens i USA gjelder det og Harvard og universitetet i Utah.

Foruten diverse prosjektarbeider arrangeres det jevnlige fagseminarer der aktuelle problemstillinger tas opp til diskusjon. Seminarene er åpne for eksterne interessenter.

Professor Julianne Cheek og Høgskolelektor Mats Persson er kontaktpersoner for gruppen.